Archaiczne DNA

Wpisanie swoich wyników DNA do GEDmatchu pozwala m.in. na porównanie go z bazą DNA pozyskaną z licznych wykopalisk archeologicznych. Jeśli nasze DNA zachowało jakieś elementy po bardzo odległych przodkach to po wybraniu odpowiedniej opcji ukaże się nam lista naszych odległych krewnych lub nawet być może w niektórych przypadkach przodków ( tego niestety nie da się okreslić).  Dla przykładu moje DNA zawiera elementy wspólne z osobami z jaskini Denisowa na Siberii (żyli ok. 30 tys. lat temu link). Dzięki temu, że ich wizerunki zostały zrekonstuowane można dziś zobaczyć jak wyglądali (Link), (Link2).

Z kolei Asia z naszego towarzystwa posiada wspólne fragmenty DNA ze sławnym Ötzim (Link) (Link2).

 

archaic_T378154_EB4566 kopiaLista z GEDmatchu stanowisk archeologicznych, w których przebadane DNA wskazało wspólne fragmenty z moim DNA

Gdy już wiemy z którym z pradawnych mieszkańców naszego globu mamy wspólne fragmenty DNA, warto sprawdzić w jakim procencie się one u nas  zachowały. Do tego celu można użyć kalkulatorów, które można pobrać ze strony: y-str.org.

Tutaj także można zapoznać się historią poszczególnych stanowisk archeologicznych (link).

Wśród dopasowań mam także grób nr 02 z Przecławic (pow. Wrocław, Dolny Śląsk) (kultura unietycka) , w którym odkryto szczątki osoby żyjącej ok. 3469 lat temu. Jej mitochondrialne DNA to U5a1b1. Nasz wspólny odcinek jest szczątkowy  bo to zaledwie 3,5 cM -ale jest 😉

Przechwytywanie

Gdy użyjemy wspomnianego kalkulatora ze strony y-str.org otrzymamy wynik 4,76% wspólnego DNA

calc

Damian Jureczko

Wpisanie swoich wyników DNA do GEDmatchu pozwala m.in. na porównanie go z bazą DNA pozyskaną z licznych wykopalisk arche...

Czytaj więcej »

DNA naszych przodków

Moi przodkowie to w większości osoby zamieszkujące teren dzisiejszej Polski. Zapewne  wielu z nich zamieszkiwało te tereny od chwili tworzenia się naszego państwa. Wielu było tutaj jeszcze wcześniej, zanim pojawiły się wspólnoty plemienne dające początek konkretnym narodom. Księgi metrykalne dostarczyły mi jednak także informacji o osobach których korzenie sięgają innych narodowości. Wśród przodków mam m.in. osoby noszące nazwiska typowo niemieckie: FEIST, ARNDT, PREISS, GRUNDMANN, w większości należące do ewangelików (choć w przypadku Preiss-matka mojego przodka była prawosławna).

Mam także wśród przodków osoby, którym wskazano miejsce pochodzenia: Np. Jana Michała Naimana (ok. 1694-1754) i jego żonę Jadwigę. Przy chrzcie jego syna ksiądz wpisał Węgrzy z miejscowości Rudna koło Temeswaru. Dziś miejsce to leży na terenie Rumuni. Potomków Jana nazywano Węgrzynami (co z czasem stało sie nazwiskiem u wielu z nich).

Inny Przodek Andreas Mazur pochodził z Karniowa w Czechach. Wreszcie wśród przodków mam także osoby, o których krążą legendy rodowe na  temat pochodzenia. Są to  Jacob Ulfik, który ponoć był duńskim żołnierzem z miejscowości Stralsund, a  w czasie wojny 30 letniej jako żołnierz przywędrował w okolice Sadowa oraz Ród Torbusów –  pochodzących z Niemiec.

Zapewne badania Y -DNA ich męskich potomków dałyby mi odpowiedź na temat rzeczywistego pochodzenia tych osób. Takich przodków, o których można snuć przypuszczenia co do ich obcego pochodzenia zapewne każdy ma bardzo dużo. Wystarczy spojrzeć na nazwiska innych moich przodków: Rusek, Brytan, Arabski, Lwowski itd. Jak się okazało także moja haplogrupa Y-DNA (J2-M102) jest bardzo rzadka w stosunku do statystycznego Polaka. Moje DNA, jak i DNA innych ludzi zawiera informacje o pochodzeniu naszych przodków dając świadectwo tego jaką mieszanką narodowościowo-etniczną jesteśmy. Poniżej wynik uzyskany z przebadania moich autosomów ukazujący procentowo pochodzenie moich przodków, których DNA zachowało się w moich genach. 1

Damian Jureczko

 


 

Poniżej zamieszczam także mapy pochodzenia przodków innych członków naszego GTG

Joanna Skowron-Szalich


 

Mirosław Mitrenga

Mirek

 


 

Krzysztof Bulla

Moi przodkowie to w większości osoby zamieszkujące teren dzisiejszej Polski. Zapewne  wielu z nich zamieszkiwało te tere...

Czytaj więcej »

Nasze linie ojcowskie…

Praktycznie każdy człowiek rozpoczynający swą przygodę z genealogią zaczyna szukać po linii ojcowskiej. Pomimo pochodzenia od wielu rodów, wiekszość z ludzi identyfikuje sie głównie z nazwiskiem otrzymanym po swoim ojcu. Jednak genealogia rodowa ma swój kres, a granice cofnięcia się w czasie wyznaczają zachowane księgi metrykalne. Jeśli pochodzimy w linii prostej od chłopa, mieszczanina to w najlepszym przypadku uda się nam cofnąć do XVII, góra XVI wieku. W przypadku szlachty można cofnąć się czasem dalej, ale nie jest to reguła. Z pomoca przychodzi GENETYKA. Dziś wykonując odpowiednie badania możemy cofnąć się w czasie do samego początku, wywodząc pochodzenie swojej linii ojcowskiej  od jednego człowieka, bedącego przodkiem w linii prostej wszystkich żyjących osób tzw. Y-Adama.

LINIE PATRYLINEARNE Członków GTG Silius Radicum

Praktycznie każdy człowiek rozpoczynający swą przygodę z genealogią zaczyna szukać po linii ojcowskiej. Pomimo pochodzen...

Czytaj więcej »

Strony poświęcone DNA

INFORMACJE GENEALOGIA GENETYCZNA (blog) Skąd pochodzą Polacy, Słowianie ..... EUPEDIA ISOGG (International Society of Ge...

Czytaj więcej »

Genealogia w GTG Silius Radicum…

 

Tiny people forming a DNA helix symbol - genetics research and population wide genetic traits concept

Genealogia genetyczna jest coraz bardziej popularna wśród genealogów. Także członkowie GTG badają swoje DNA .

Wyniki tych badań oraz informacje, których dostarczają będą publikowane w tym miejscu.

  Genealogia genetyczna jest coraz bardziej popularna wśród genealogów. Także członkowie GTG badają swoje DNA . Wyn...

Czytaj więcej »
Facebook