Spotkanie – kwiecień 2017

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie GTG, odbędzie się ono, wyjątkowo, w poniedziałek – 24 kwietnia 2017 r. w godzinach 17:00 – 20:00. Tradycyjnie już spotykamy się w Chorzowie w SKANSENIE. 

Podczas spotkania odbędą się warsztaty z odczytywania metryk niemieckojęzycznych, a także podsumowanie dorobku genealogicznego jednego z naszych członków. Kogo? Przekonacie się sami przychodząc!

Przypominamy, że zgodnie spotkania naszego Towarzystwa będą, poza wyjątkami, odbywać się regularnie w każdy trzeci poniedziałek miesiąca za wyjątkiem lipca i sierpnia.

Zarząd GTG „Silius Radicum”

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie GTG, odbędzie się ono, wyjątkowo, w poniedziałek – 24 kwietnia 2017 r. w godz...

Czytaj więcej »

Spotkanie (20.03.2017) [ZDJĘCIA]

Czytaj więcej »

Walne Zebranie Członków GTG

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków         

Pierwszy termin zebrania wyznaczono na 20 marca 2017 r. na godzinę 17. W przypadku braku kworum, wyznacza się drugi termin zebrania na godzinę 17.10 bez względu na liczbę uczestników.

 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
  3. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności stowarzyszenia.
  4. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego stowarzyszenia za 2016 rok.
  5. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto za rok 2016 na fundusz stowarzyszenia.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie zebrania.

 

Zarząd GTG „Silius Radicum”

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków          Pierwszy termin zebrania wyzna...

Czytaj więcej »

Spotkanie – marzec 2017

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie GTG, które odbędzie się w poniedziałek – 20 marca 2017 r. w godzinach 17:00 – 20:00.

Tradycyjnie już spotykamy się w Chorzowie w SKANSENIE. Podczas spotkania nasza koleżanka Ewa Granieczny będzie miała prelekcję  pt. „Karol Pander – niemetrykalne źródła archiwalne w odkrywaniu historii przodka”. 

 
Zarząd GTG „Silius Radicum”

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie GTG, które odbędzie się w poniedziałek – 20 marca 2017 r. w godzinach 17:00 -...

Czytaj więcej »
Facebook