RODO

Ten temat zawiera 3 odpowiedzi, ma 2 głosy, i został ostatnio zaktualizowany przez  Artur Paczyna 4 miesiące temu.

Przeglądajasz 4 wpisy - od 1 do 4 (z 4)
 • Autor
  Wpisy
 • #16226

  Artur Paczyna
  Użytkownik

  Z uwagi na zbliżający się termin wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) – Dz.Urz. UE L Nr 119, str. 1, chciałbym Państwu zwrócić uwagę na konsekwencje prawne wdrożenia RODO dla poszukujących wiedzy na temat swoich przodków. W szczególności zwraca uwagę regulacja z art. 89 (Zabezpieczenia i wyjątki mające zastosowanie do przetwarzania do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych) w związku z motywem 160 Preambuły, w którym pojawia się wzmianka o badaniach genealogicznych oraz wzmianka, że RODO nie powinno mieć zastosowania do osób zmarłych. Tym niemniej, niepokój budzą zapisy dotyczące obowiązków administratorów w zakresie ochrony danych osobowych. Aby nie nużyć Państwa, nie będę cytować poszczególnych przepisów.

  Czy RODO będzie mieć wpływ na poszukiwania genealogiczne? Czas pokaże.

  Obawa pozostaje.

  Artur

  Jedną tylko wypowiadam prośbę do ludu śląskiego, by pozostał wierny swym zasadom chrześcijańskim i swemu przywiązaniu do Polski.

  Wojciech Korfanty

  #16228

  Adam
  Użytkownik

  Nie jestem prawnikiem tak jak Pan ale w pierwszym zdaniu użył Pan określenia “osoby fizyczne”. Cytując za portalem https://portalodo.com/ochrona-danych-osobowych-osob-zmarlych/
  “Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie i doktrynie poglądem, zdolność prawna osoby fizycznej ustaje w chwili jej śmierci, tylko do tego czasu trwają i podlegają ochronie wszystkie osobiste prawa jednostki (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 17 lipca 1997 r., III CKN 149/97, , OSP 2000, nr 4, s. 63). Zmarły nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych, nie może być zatem uznany za osobę fizyczną”

  #16259

  Artur Paczyna
  Użytkownik

  Jeżeli ma Pan zastrzeżenia do tytułu aktu prawnego, to gratuluję poczucia humoru. Nie trzeba być prawnikiem, aby rozróżnić tę prostą kwestię.

  Artur

  Jedną tylko wypowiadam prośbę do ludu śląskiego, by pozostał wierny swym zasadom chrześcijańskim i swemu przywiązaniu do Polski.

  Wojciech Korfanty

  #16260

  Artur Paczyna
  Użytkownik

  Co do meritum. Kwestia zdolności prawnej osoby fizycznej, która ustaje z chwilą śmierci jest oczywista. Tym niemniej, zakres i trendy związane z ochroną danych osobowych, wydaje się, że mogą w przyszłości ograniczyć dostęp do archiwaliów.

  Proszę zwrócić uwagę, że od pewnego czasu, chociażby w AP w Katowicach odmawia się dostępu do akt, do których jeszcze niedawno był swobodny dostęp. Dotyczy to przede wszystkim jednostek dotyczących przynależności do partii politycznych (NSDAP, PPR, PZPR, itp.), spraw sądowych, więziennych, itp. Kierownictwo AP już teraz domaga się uzasadnienia udostępnienia akt i zapowiada, że po wejściu w życie RODO może dojść do ograniczenia udostępniania archiwaliów w taki sposób, jak odbywało się to do tej pory.

  Artur

  Jedną tylko wypowiadam prośbę do ludu śląskiego, by pozostał wierny swym zasadom chrześcijańskim i swemu przywiązaniu do Polski.

  Wojciech Korfanty

Przeglądajasz 4 wpisy - od 1 do 4 (z 4)

Musisz być zalogowany aby odpowiedzieć na ten temat.

Facebook