Akta stanu cywilnego z zasobów cieszyńskiego oddziału Archiwum Państwowego w Katowicach opublikowane!

Informujemy, że na stronie naszego towarzystwa w zakładce „Księgi metrykalne” opublikowaliśmy prawie 11 tysięcy zdjęć akt stanu cywilnego z zasobów cieszyńskiego oddziału AP w Katowicach.

Akta te można podzielić na dwie grupy:
– duplikaty ksiąg parafialnych z pruskiej części Górnego Śląska z terenów dawnego archiprezbiteratu wodzisławskiego (parafie rzymskokatolickie Godów, Jastrzębie, Mszana, Połomia, Pszów, Ruptawa, Rydułtowy, Wodzisław oraz parafia ewangelicka w Wodzisławiu),
– księgi parafialne z austriackiej części Górnego Śląska, a więc Śląska Cieszyńskiego (parafie rzymskokatolickie Brenna, Cieszyn, Dębowiec, Goleszów, Górki Wielkie, Kończyce Małe, Pogwizdów, Strumień, Zarzecze, Zebrzydowice oraz parafie ewangelickie w Cieszynie i Goleszowie).

Za trud digitalizacji dziękuję Zbigniewowi Swobodzie i Piotrowi Wylężkowi, którzy zaangażowali się w ten etap prac. Życzymy owocnych poszukiwań wszystkim korzystającym i prosimy o wsparcie naszego stowarzyszenia, żebyśmy mogli kontynuować projekt digitalizacji. Informujemy ponadto, że trwają już prace digitalizacyjne nad zasobami oddziałów gliwickiego i raciborskiego AP w Katowicach.

Informujemy, że na stronie naszego towarzystwa w zakładce „Księgi metrykalne” opublikowaliśmy prawie 11 tysięcy zdjęć ak...

Czytaj więcej »

Obchody 5. urodzin Towarzystwa! (17.06.2018) [ZDJĘCIA]

Dzielimy się zdjęciami z obchodów naszych 5. urodzin dziękując za to niezwykłe popołudnie!

 

Dzielimy się zdjęciami z obchodów naszych 5. urodzin dziękując za to niezwykłe popołudnie!  

Czytaj więcej »

KONKURS „Rekonstrukcja i archiwizacja genealogii rodzin zamieszkujących wsie Górnego Śląska”

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” serdecznie zaprasza do udziału w IV edycji konkursu poświęconego dziejom rodzin zamieszkujących wsie Górnego Śląska. 

Konkurs adresowany jest do absolwentów i studentów (historii, etnografii, kulturoznawstwa, socjologii, filologii polskiej i kierunków pokrewnych), członków stowarzyszeń ukierunkowanych na badania historyczne i kulturoznawcze, którzy mają doświadczenie przy prowadzeniu badań genealogicznych.

Uczestnicy komplet dokumentów (m.in. charakterystyka rodziny i dostępności dokumentów, harmonogram prac, kwestionariusz, konspekt i kalkulacja kosztów) złożyć powinni osobiście w siedzibie Organizatora do 26. czerwca 2018 roku.

Nagrodą w Konkursie jest zaproszenie do negocjacji w sprawie zawarcia umowy
o prowadzenie badań i opracowanie wyników badań w postaci artykułu lub monografii, na
podstawie której Muzeum pokryje koszty kwalifikowane badań (koszty pozyskania
dokumentów, przejazdów, honoraria itp.) oraz opublikuje artykuł lub monografię.

STRONA ORGANIZATORA ZE SZCZEGÓŁAMI KONKURSU

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” serdecznie zaprasza do udziału w IV edycji konkursu poświęconego dzi...

Czytaj więcej »
Facebook