Projekt SILESIA

 

Genealodzy, w tym także członkowie naszego towarzystwa coraz częściej dostrzegają możliwości, które daje im genealogia genetyczna. Umożliwia ona, w przeciwieństwie do genealogii tradycyjnej, na ustalenie swojego pochodzenia w czasach dla których księgi metrykalne, a także źródła pozametrykalne nie zachowały się. Dzięki badaniom DNA jesteśmy w stanie potwierdzić czy nasza genealogia oparta na źródłach pisanych jest prawidłowa oraz odnaleźć krewnych o których nie mieliśmy pojęcia. Coraz częściej udaje się także skutecznie określać pochodzenie etniczne, jak i wykorzystywać badania DNA do celów zdrowotnych.

Główny cel projektu

Głównym celem projektu SILESIA DNA (Śląsk , Schlesien) jest odkrycie bogatego dziedzictwa genetycznego Ślązaków i ich potomków. Śląsk przez ostatnie tysiąc lat był miejscem gdzie mieszkały i migrowały różne ludy, nacje czy grupy etniczne. Spowodowało to, że na początku XX wieku był on regionem dość zróżnicowanym pod względem kulturowym, religijnym czy etnicznym. Przodkowie dzisiejszych Ślązaków mogą należeć do wielu grup, w tym Polaków, Czechów, Niemców, Żydów aszkenazyjskich, a nawet Włochów, Flamandów czy Wołochów. Jednak cofając się jeszcze bardziej w przeszłość naszymi przodkami mogą być różnego rodzaju ludy zamieszkujące Śląsk na przestrzeni wieków, nim został on zdominowany przez Słowian. Przykładem mogą być wspominane przez greckich czy rzymskich kronikarzy plemiona pochodzenia germańskiego czy celtyckiego, a także ludy, o których istnieniu wiemy tylko z wykopalisk archeologicznych. Liczymy, że poprzez gromadzenie wyników badań DNA w ramach projektu SILESIA DNA i dokonywaniu ich analizy będziemy w stanie odpowiedzieć choć na kilka pytań dotyczących pochodzenia Ślązaków.

Członkowie projektu

Projekt SILESIA DNA jest adresowany do każdego potomka osoby, który ma przodków w linii męskiej lub żeńskiej na historycznym Śląsku przed 1939 rokiem, a dokładnie przed wybuchem II wojny światowej. Lata trzydzieste XX wieku to ostatnie chwile, kiedy na Śląsku przemiany społeczne następowały w sposób ewolucyjny. Jednak straty wojenne, masowa zagłada ludności czy przesiedlenia jakie miały miejsce w latach 1939-1950 diametralnie zmieniły obraz genetyczny tego regionu. Dziś wielu Ślązaków lub ich potomków zamieszkuje inne regiony i inne państwa. Dla naszego projektu ważna jest każda osoba, która choćby w niewielkim stopniu posiada śląskie korzenie. Wobec tego zapraszamy do przyłączenia się do naszego projektu wszystkich potomków Ślązaków, niezależnie od tego gdzie obecnie mieszkają i jakiego języka używają.

Zasięg terytorialny projektu

Zasięg terytorialny projektu obejmuje zarówno historyczny Dolny Śląsk, czyli teren dawnych księstw brzeskiego, głogowskiego, jaworskiego, legnickiego, nyskiego, oleskiego, świdnickiego, wrocławskiego, wołowskiego, ziębickiego, żagańskiego wraz z wolnymi państwami stanowymi milickim, sycowskim, żmigrodzkim, bytomsko-odrzańskiego, jak i obszar historycznego Górnego Śląska, czyli teren dawnych księstw cieszyńskiego, karniowskiego, opawskiego, opolskiego, raciborskiego, a także wolnych państw stanowych bytomskiego i pszczyńskiego. Ponadto ze względu na silne związki ze Śląskiem projekt obejmuje także ziemie dawnego hrabstwa kłodzkiego.

Historia projektu

Projekt SILESIA DNA powstał w 2016 roku we współpracy z Family Tree DNA i początkowo zbierał próbki osób, które wykonały badanie w tym laboratorium. Jeżeli ktoś wykonał tam badanie DNA to tutaj znajduje się strona na której można się przyłączyć do tego projektu. Jednak w 2017 roku postanowiliśmy poszerzyć zakres naszego działania. Obecnie przyjmujemy wyniki badań wykonane w dowolnym laboratorium. Stworzyliśmy stronę projektsilesia.pl na której będziemy publikować wyniki i analizy dotyczące wszystkich próbek DNA pochodzących ze Śląska. Postanowiliśmy, że poza próbkami osób, które dołączyły do naszego projektu uwzględnimy także wyniki badań pochodzące z ogólnodostępnych baz genetycznych, które spełniają powyżej określone wymogi. Jest to bardzo istotne, gdyż im więcej wyników uda się nam zebrać tym precyzyjniej będziemy w stanie odtworzyć genetyczny obraz Śląska.

Zapraszamy do przyłączenia się !

Jeśli dysponujesz wynikami DNA spełniającymi kryteria naszego projektu to zapraszamy Cię do przyłączenia się do nas i wzbogacenia tym samym wiedzy o historii genetycznej Śląska. Zachęcamy także do dzielenia się swoimi odkryciami i ustaleniami, w tym do redagowania działów poświęconym poszczególnym haplogrupom. Projekt opiera się na dobrowolnej pracy jego członków i jesteśmy otwarci na każdą formę współpracy.

Jeżeli jeszcze nie wykonywałeś testu DNA to z chęcią odpowiemy Ci na każde pytanie związane z badaniami. Jesteśmy w stanie wyjaśnić jak wygląda samo badanie, jaki rodzaj testu DNA najlepiej wybrać, jakie laboratorium oferuje najkorzystniejsze ceny badań, a także jakie informacje można uzyskać z takiego badania. W tych sprawach lub przypadku innych pytań dotyczących funkcjonowania projektu możesz pisać pod adres: siliusradicum@wp.pl

 

ZOBACZ WYNIKI
Facebook