Haplogrupy w projekcie

Haplogrupy w bazie projektu

[wpdatachart id=1]

Haplogrupa w genetyce − grupa podobnych ze względu na wspólne pochodzenie haplotypów, czyli serii alleli genów położonych w specyficznym miejscu na chromosomie.

Badanie występowania haplogrup pozwala na śledzenie migracji populacji. W genetyce człowieka najczęściej bada się haplogrupy chromosomu Y i mitochondrialnego DNA (mtDNA), ponieważ chromosom Y dziedziczony jest tylko w linii ojcowskiej, natomiast mtDNA tylko w linii matczynej. Na tej podstawie wyliczono, kiedy żyli ludzie, od których cała współczesna populacja odziedziczyła chromosom Y i mtDNA. Dotychczas sądzono, że Y-chromosomalny Adam żył około 300 tys. lat temu, a mitochondrialna Ewa około 143–200 tys. lat temu w Afryce. Ostatnie badania nad najstarszą znaną haplogrupą A00 nakazują jednak przesunąć pierwszego znanego męskiego przodka wszystkich ludzi o ponad 100 tys. lat wstecz i stwierdzają, że żył on najprawdopodobniej 209 tys. lat temu. Jest to o tyle prawdopodobne, że ten wiek pokrywa się z datowaniem pierwszej znanej ludzkiej kobiety (mitochondrialnej Ewy) (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Haplogrupa)

Przybliżone rozmieszczenie haplogrup Y-DNA

(źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Haplogrupa#/media/File:World_Map_of_Y-DNA_Haplogroups.png)

Charakterystyka dla poszczególnych haplogrup:

R1a
R1b
I1
I2
J1
J2a
J2b
G
N
Q
T
E

Tabele wyników dla poszczególnych haplogrup w bazie projektu:

R1a
R1b
I1
I2
J1
J2a
J2b
G
N
Q
T
E
Facebook