Gilowice

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1764 rok – na podstawie księgi robocizn

Gärtner (Zagrodnicy):
1. Sobek Siuta
2. Jurek Kotow
3. Witek Bator
4. Klimek Brzenczek
5. Simon Pieczonka
6. Woytek Kuszek
7. Jurek Woytała
8. Mathyasz Barton
9. Wawrzin Kościelny – Waldheger (gajowy)
10. Woytek Kapica
11. Jonek Kościelny

Häusler (Chałupnicy):
12. Woytek Szkowronek
13. Jon Rozmus – Scholtze (sołtys)
14. Grzes Durok
15. Szemek Kapica
16. Paul Rozmus
17. Paul Zaiąc – Scholtze (sołtys)
Woytek Zaiąc – Scholtze (sołtys)
18. Kazimierz Stawowy
19. Walek Pilatnik
20. Michol Chowaniec

Kammerleute (komornicy):
Blazek Opolka
Andreas Urdzon
Morcin Szkorupa
Walek Kręczok
Woytek Tomow
Jurek Grygsa
Kuba Zielensky
Tomek Mdleia
Hedwig Piżmorka
Hedwig Raczka
Hanka Kuczonka
Simon Macionski
Jon Dobry
Balcar Rzepka
Walek Młynorz

 

Facebook