Kuźnica Sierakowska (ob. Panoszów)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1727 rok – na podstawie inwentarza parafii sierakowskiej z 22 marca 1727 roku

Spis gospodarstw z Kuźnicy Sierakowskiej (ob. Panoszów) zobowiązanych do płacenia mesznego (opłaty za odprawianie mszy) księdzu z Sierakowa Śląskiego:
wolni ludzie:
1. wolny statek Pielawowski
2. wolny statek Kaiowski do Ponoszowskiego folwarku przilączony
3. wolny statek Marczowski za kusniczą ku Zborowskiemu
4. wolny statek Goiowski Simon Lessik
Siodłoki:
1. rola Swietliczkiego
2. rola Posmykowska
Zagrodnicy:
1. zagroda Wawrzinca Knapika teraz Dybalaz
2. zagroda Matheusza Paciepnego albo kaczmarzika
3. zagroda Mathiae Czeka
4. zagroda Michała Czoka
5. zagroda Wawrzina Kozyry
6. zagroda Adama Piławki
7. zagroda Kaczmarska

Facebook