Czerwcowe spotkanie stowarzyszenia

20 czerwca 2022 r. (tj. poniedziałek)

od godziny 17:00 do 20:00

w chorzowskim muzeum skansenowskim (Muzeum “Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, przy ulicy Parkowej 25 w Chorzowie) odbędzie się kolejne spotkanie Górnośląskiego Towarzystwa Genealogicznego “Silius Radicum”.

Wykład poprowadzi Krzysztof Bulla, który wygłosi prelekcję p.t. „Znachorzy z Chorzowa i okolic w okresie międzywojennym. Metody leczenia i prawne uwarunkowania ich działalności”.

Wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

20 czerwca 2022 r. (tj. poniedziałek) od godziny 17:00 do 20:00 w chorzowskim muzeum skansenowskim (Muzeum “Górnośląski...

Czytaj więcej »

Walne Zebranie Członków w dniu 16 maja 2022 r.

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków

Pierwszy termin zebrania wyznaczono na 16 maja 2022 r. na godzinę 17 w siedzibie Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie. W przypadku braku kworum, wyznacza się drugi termin zebrania na godzinę 17.15 bez względu na liczbę uczestników.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności stowarzyszenia.
4. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego stowarzyszenia za 2021 rok.
5. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego za 2021 rok.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie zebrania.

Zarząd GTG

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Pierwszy termin zebrania wyznaczono na 16 maja 2022 r. na godzinę 17 w siedzibi...

Czytaj więcej »

Kwietniowe spotkanie GTG „Silius Radicum”

25 kwietnia 2022 r. (tj. poniedziałek)

od godziny 17:00 do 20:00

w chorzowskim muzeum skansenowskim (Muzeum “Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, przy ulicy Parkowej 25 w Chorzowie) odbędzie się kolejne spotkanie Górnośląskiego Towarzystwa Genealogicznego “Silius Radicum”.

Wykład poprowadzi dr Rafał Obetkon, który wygłosi prelekcję p.t. „Zobowiązania pańszczyźniane pszczyńskich chłopów”.

Wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

25 kwietnia 2022 r. (tj. poniedziałek) od godziny 17:00 do 20:00 w chorzowskim muzeum skansenowskim (Muzeum “Górnośląski...

Czytaj więcej »

Spotkanie w sprawie projektu Genomicznej Mapy Polski

Zapraszamy zainteresowane osoby na spotkanie uczestników projektu opracowania Genomicznej Mapy Polski (GMP) z przedstawicielami zespołu projektowego z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, które odbędzie się 31.03.2022 r. (czwartek) o godz. 16:30 w sali audiowizualnej Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego przy ul. Parkowej 25 w Chorzowie (wjazd na parking od ul. Harcerskiej).

Tematem wydarzenia będą uwarunkowania i znaczenie prowadzenia badań genomicznych – prof. Marek Figlerowicz, kierownik projektu GMP, opowie m.in. o tym, jakie informacje skrywa genom człowieka i czy w DNA zapisane jest nasze przeznaczenie. Podczas spotkania przedstawione zostaną również informacje na temat sposobu i stanu realizacji projektu GMP.

Zapraszamy zainteresowane osoby na spotkanie uczestników projektu opracowania Genomicznej Mapy Polski (GMP) z przedstawi...

Czytaj więcej »

Katalogu pieczęci gminnych używanych na Śląsku

Na stronie https://pieczeciegminne.pl/  zaprezentowano zbiór historycznych pieczęci małych miejscowości z terenu całego Śląska z lat 1722-1945, odnalezionych na kartach materiałów archiwalnych. Projekt współtworzą Archiwum Państwowe w Opolu i Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego.

 

Na stronie https://pieczeciegminne.pl/  zaprezentowano zbiór historycznych pieczęci małych miejscowości z terenu ca...

Czytaj więcej »