Czerwcowe spotkanie.

Szanowni Państwo

Zapraszamy na spotkanie GTG dnia 17 czerwca 2024 r. o godzinie 18.00,

jak zawsze w siedzibie muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.

W trakcie spotkania wykład wygłosi Pani Antonina Żaba

Tematem wykładu będzie: Kolonizacja fryderycjańska (1740-1806) a losy rodziny Golców/Goltzów/Golltzów.

Autorka wykładu przedstawi losy swoich przodków, kolonistów fryderycjańskich z Miedzianej (niem. Kupferberg) w powiecie opolskim (niem. Kreis Oppeln) oraz ich drogę do Zabrza.

Co kryje się pod nazwą „kolonizacją fryderycjańską” i jakie było jej tło historyczne dowiedzą się Państwo w trakcie wykładu.

Do zobaczenia w skansenie. 

Szanowni Państwo Zapraszamy na spotkanie GTG dnia 17 czerwca 2024 r. o godzinie 18.00, jak zawsze w siedzibie muzeum „Gó...

Czytaj więcej »

Majowe spotkanie.

Szanowni Państwo

Zapraszamy na spotkanie dnia 20 maja br. o godzinie 18.00,

jak zawsze w siedzibie muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.

Zapraszamy na wykład Pana Henryka Glińskiego.

Temat spotkania: System oznaczania potomków R.B. Henry’ego w praktyce”. W trakcie wykładu omówiony zostanie system oznaczania potomków R.B. Henry’ego wraz z jego różnymi wariantami i modyfikacjami. Przedstawione będzie także połączenie systemu oznaczania przodków Sosy-Stradonitza z systemem Henry’ego. Metoda oznaczania Henry’ego została zastosowana w spisie Glińskich urodzonych w Częstochowie i okolicy w latach 1705-1913, dostępnym na stronie autora https://glinski.eu. Przyjęty sposób oznaczania ułatwia wyszukanie przodków dowolnie wybranej osoby z rodu Glińskich oraz ustalenie pokrewieństwa między dwiema wskazanymi osobami i określenie stopnia tego pokrewieństwa w komputacji rzymskiej i kanonicznej.

Zapraszamy.

Szanowni Państwo Zapraszamy na spotkanie dnia 20 maja br. o godzinie 18.00, jak zawsze w siedzibie muzeum „Górnośląski P...

Czytaj więcej »

Najstarsza księga metrykalna z parafii św. Klemensa w Miedźnej

Na prośbę Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach zapraszamy na spotkanie poświęcone najstarszej księdze metrykalnej z parafii św. Klemensa w Miedźnej. Spotkanie odbędzie się 30 kwietnia 2024 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miedźnej z/s w Grzawie, a poprowadzi je dyrektor archiwum dr Wojciech Schäffer.

Na prośbę Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach zapraszamy na spotkanie poświęcone najstarszej księdze metrykalnej z...

Czytaj więcej »

Kwietniowe spotkanie.

Walne Zebranie Członków GTG w dniu 15 kwietnia 2024r.
Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków
Pierwszy termin zebrania wyznaczono na 15 kwietnia 2024 r. na godzinę 18 w siedzibie Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie.
W przypadku braku kworum, wyznacza się drugi termin zebrania na godzinę 18.15 bez względu na liczbę uczestników.
PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności stowarzyszenia.
4. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego stowarzyszenia za 2021 rok.
5. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego za 2023 rok.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie zebrania.
Zarząd GTG

Po zakończeniu zebrania zapraszamy do rozmów dotyczacych poszukiwań przodków, problemami z odczytem dokumentów, indeksami metryk – czego w nich brakuje.

Walne Zebranie Członków GTG w dniu 15 kwietnia 2024r. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Pierwszy termin zebrania...

Czytaj więcej »

Marcowe spotkanie stowarzyszenia

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie stowarzyszenia, które odbędzie się:

18 marca 2024 r. (tj. poniedziałek) o godz. 18:00

w budynku głównym chorzowskiego muzeum skansenowskiego (Muzeum “Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, przy ulicy Parkowej 25 w Chorzowie)

Spotkanie otworzy wykład, pt. O Wojciechu Korfantym i jego przodkach z perspektywy genealoga, który wygłosi nasz Kolega Krzysztof Bulla, a w jego ramach poruszony zostanie temat włoskiego pochodzenia rodu Korfantych, przedstawiony zostanie wywód przodków Wojciecha Korfantego we wszystkich liniach (być może ktoś odnajdzie wspólnych przodków), przytoczone zostaną niektóre mało znane fakty z życia tego śląskiego polityka, a także losy jego przodków, które obrazują przemiany zachodzące na Górnym Śląsku w XVIII i XIX wieku.

Po wykładzie jak zwykle przewidujemy czas na swobodne dyskusje na tematy genealogiczne.

Wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie stowarzyszenia, które odbędzie się: 18 marca 2024 r. (tj. poniedziałek) o god...

Czytaj więcej »