Marcowe spotkanie stowarzyszenia

Spotkanie stowarzyszenia w dniu 20 marca 2023 r. z przyczyn od nas niezależnych zostało ODWOŁANE. Jednocześnie zapraszamy naszych członków i wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa we współorganizowanej przez nas konferencji, która odbędzie się 20-21 kwietnia 2022 roku. Więcej informacji oraz program konferencji pojawi się niedługo na naszej stronie oraz na stronie Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.

Spotkanie stowarzyszenia w dniu 20 marca 2023 r. z przyczyn od nas niezależnych zostało ODWOŁANE. Jednocześnie zapraszam...

Czytaj więcej »

Lutowe spotkanie stowarzyszenia

20 lutego 2022 r. (tj. poniedziałek)

od godziny 17:00

w budynku głównym chorzowskiego muzeum skansenowskiego (Muzeum “Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, przy ulicy Parkowej 25 w Chorzowie) w sali na pierwszym piętrze, odbędzie się kolejne spotkanie Górnośląskiego Towarzystwa Genealogicznego “Silius Radicum”.

Spotkanie rozpoczniemy wykładem połączonym z promocją książki, który poprowadzi Przemysław Noparlik, historyk, doktor nauk humanistycznych, działacz społeczny, przewodnik terenowy po województwie śląskim, a także autor książki p.t. „Ziemia bytomska w późnym średniowieczu. Próba rekonstrukcji krajobrazu kulturowego”.

Publikacja porusza problematykę średniowiecznego krajobrazu kulturowego Górnego Śląska, skupiając uwagę czytelnika na szczególnie mocno przekształconym przez działalność człowieka, wycinku tego regionu – ziemi bytomskiej. Chronologicznie książka obejmuje wieki XIV i XV oraz pierwsze trzy dekady XVI stulecia. Próbę rekonstrukcji krajobrazu podjęto w oparciu o materiały pisane, archeologiczne, toponomastyczne i kartograficzne, jak choćby o długo uznawany za zaginiony urbarz z 1532 roku, opisujący kilkadziesiąt podbytomskich wsi.

Podczas spotkania będzie możliwość zakupu prezentowanej książki, a także innych wydawnictw Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. Po wykładzie przewidujemy czas na zadanie pytań autorowi publikacji, a potem na dyskusje na tematy genealogiczne z członkami stowarzyszenia.

Wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

20 lutego 2022 r. (tj. poniedziałek) od godziny 17:00 w budynku głównym chorzowskiego muzeum skansenowskiego (Muzeum “Gó...

Czytaj więcej »

Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej

Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej opublikowało skany metryk i dokumentów kościelnych z 31 parafii diecezji Bielsko-Żywieckiej. Wiele z tych miejscowości obejmuje tereny historycznego  Śląska Cieszyńskiego. Udostępnione skany sięgają nawet XVII wieku. 

 

Link do skanów

 

Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej opublikowało skany metryk i dokumentów kościelnych z 31 parafii diecezji Biel...

Czytaj więcej »

Nabór referatów na konferencję „Śladami przeszłości… Genealogia genetyczna i tradycyjna w badaniach archeologicznych, historycznych i społeczno-kulturowych”

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” i Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum” zapraszają do czynnego udziału (tj. z wygłoszeniem referatu) w interdyscyplinarnej konferencji naukowej: Śladami przeszłości… Genealogia genetyczna i tradycyjna w badaniach archeologicznych, historycznych i społeczno-kulturowych, która odbędzie się w formie hybrydowej w dniach 20-21 kwietnia 2023 roku.

W programie konferencji przewidziane są wystąpienia do 30 minut w przypadku referatów oraz do 15 minut dla komunikatów. Osoby, które chcą czynnie uczestniczyć w sesjach referatowych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 10 lutego 2023 roku na adres: bulla@muzeumgpe-chorzow.pl. Organizatorzy zastrzegają możliwość wyboru spośród nadesłanych propozycji.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na następujących stronach:
– wersja polska – http://muzeumgpe-chorzow.pl/pl/dzialalnosc-naukowa/konferencje-naukowe/
– wersja angielska – http://muzeumgpe-chorzow.pl/en/scientific-activity/scientific-conferences/

Program konferencji oraz informacje w jaki sposób będzie można wziąć udział w konferencji w sposób bierny (bez wygłaszania referatu) zostaną ogłoszone drugiej połowie marca 2023 roku.

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” i Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum” zapraszają...

Czytaj więcej »

Styczniowe spotkanie stowarzyszenia

16 stycznia 2022 r. (tj. poniedziałek)

od godziny 17:00

w budynku głównym chorzowskiego muzeum skansenowskiego (Muzeum “Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, przy ulicy Parkowej 25 w Chorzowie) odbędzie się kolejne spotkanie Górnośląskiego Towarzystwa Genealogicznego “Silius Radicum”. Spotkanie poświęcone zostanie omówieniu bieżących tematów, w tym postępów w zakresie badań genetycznych Ślązaków. Będzie także czas na swobodne rozmowy na tematy genealogiczne.

Wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

16 stycznia 2022 r. (tj. poniedziałek) od godziny 17:00 w budynku głównym chorzowskiego muzeum skansenowskiego (Muzeum “...

Czytaj więcej »