Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej

Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej opublikowało skany metryk i dokumentów kościelnych z 31 parafii diecezji Bielsko-Żywieckiej. Wiele z tych miejscowości obejmuje tereny historycznego  Śląska Cieszyńskiego. Udostępnione skany sięgają nawet XVII wieku. 

 

Link do skanów

 

Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej opublikowało skany metryk i dokumentów kościelnych z 31 parafii diecezji Biel...

Czytaj więcej »

Nabór referatów na konferencję „Śladami przeszłości… Genealogia genetyczna i tradycyjna w badaniach archeologicznych, historycznych i społeczno-kulturowych”

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” i Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum” zapraszają do czynnego udziału (tj. z wygłoszeniem referatu) w interdyscyplinarnej konferencji naukowej: Śladami przeszłości… Genealogia genetyczna i tradycyjna w badaniach archeologicznych, historycznych i społeczno-kulturowych, która odbędzie się w formie hybrydowej w dniach 20-21 kwietnia 2023 roku.

W programie konferencji przewidziane są wystąpienia do 30 minut w przypadku referatów oraz do 15 minut dla komunikatów. Osoby, które chcą czynnie uczestniczyć w sesjach referatowych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 10 lutego 2023 roku na adres: bulla@muzeumgpe-chorzow.pl. Organizatorzy zastrzegają możliwość wyboru spośród nadesłanych propozycji.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na następujących stronach:
– wersja polska – http://muzeumgpe-chorzow.pl/pl/dzialalnosc-naukowa/konferencje-naukowe/
– wersja angielska – http://muzeumgpe-chorzow.pl/en/scientific-activity/scientific-conferences/

Program konferencji oraz informacje w jaki sposób będzie można wziąć udział w konferencji w sposób bierny (bez wygłaszania referatu) zostaną ogłoszone drugiej połowie marca 2023 roku.

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” i Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum” zapraszają...

Czytaj więcej »

Styczniowe spotkanie stowarzyszenia

16 stycznia 2022 r. (tj. poniedziałek)

od godziny 17:00

w budynku głównym chorzowskiego muzeum skansenowskiego (Muzeum “Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, przy ulicy Parkowej 25 w Chorzowie) odbędzie się kolejne spotkanie Górnośląskiego Towarzystwa Genealogicznego “Silius Radicum”. Spotkanie poświęcone zostanie omówieniu bieżących tematów, w tym postępów w zakresie badań genetycznych Ślązaków. Będzie także czas na swobodne rozmowy na tematy genealogiczne.

Wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

16 stycznia 2022 r. (tj. poniedziałek) od godziny 17:00 w budynku głównym chorzowskiego muzeum skansenowskiego (Muzeum “...

Czytaj więcej »

Grudniowe spotkanie stowarzyszenia

19 grudnia 2022 r. (tj. poniedziałek)

od godziny 17:00

w budynku głównym chorzowskiego muzeum skansenowskiego (Muzeum “Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, przy ulicy Parkowej 25 w Chorzowie) odbędzie się kolejne spotkanie Górnośląskiego Towarzystwa Genealogicznego “Silius Radicum”.

Spotkanie będzie poświęcone podsumowaniu działalności stowarzyszenia w roku 2022, omówieniu bieżących tematów, pomysłów na organizację obchodów rocznicy Górnośląskiego Towarzystwa Górnośląskiego „Silius Radicum” w 2023 roku, a także konferencji poświęconej genealogii, która będzie miała miejsce w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. Ponadto chcielibyśmy omówić nasze plany na przyszłość, m.in. w zakresie digitalizacji. Zachęcamy do przygotowania własnych pomysłów i propozycji. Będzie także czas na dyskusje związane z naszymi poszukiwaniami genealogicznymi w przedświątecznej atmosferze.

Wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

19 grudnia 2022 r. (tj. poniedziałek) od godziny 17:00 w budynku głównym chorzowskiego muzeum skansenowskiego (Muzeum “G...

Czytaj więcej »

Listopadowe spotkanie stowarzyszenia

21 listopada 2022 r. (tj. poniedziałek)

od godziny 17:00

Spotkanie stowarzyszenia odbędzie się w formie on-line i będzie poświęcone omówieniu bieżących tematów, pomysłów na organizację obchodów rocznicy Górnośląskiego Towarzystwa Górnośląskiego „Silius Radicum” w 2023 roku, a także konferencji poświęconej genealogii, która będzie miała miejsce w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.  Ponadto chcielibyśmy omówić nasze plany na przyszłość, m.in. w zakresie digitalizacji. Zachęcamy do przygotowania własnych pomysłów i propozycji. Będzie także czas na dyskusje związane z naszymi poszukiwaniami genealogicznymi. 

 

21 listopada 2022 r. (tj. poniedziałek) od godziny 17:00 Spotkanie stowarzyszenia odbędzie się w formie on-line i będzie...

Czytaj więcej »