Written by: "DamianS"

Kwietniowe spotkanie.

Walne Zebranie Członków GTG w dniu 15 kwietnia 2024r.
Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków
Pierwszy termin zebrania wyznaczono na 15 kwietnia 2024 r. na godzinę 18 w siedzibie Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie.
W przypadku braku kworum, wyznacza się drugi termin zebrania na godzinę 18.15 bez względu na liczbę uczestników.
PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności stowarzyszenia.
4. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego stowarzyszenia za 2021 rok.
5. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego za 2023 rok.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie zebrania.
Zarząd GTG

Po zakończeniu zebrania zapraszamy do rozmów dotyczacych poszukiwań przodków, problemami z odczytem dokumentów, indeksami metryk – czego w nich brakuje.

Walne Zebranie Członków GTG w dniu 15 kwietnia 2024r. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Pierwszy termin zebrania...

Czytaj więcej »

Lutowe spotkanie.

Szanowni Państwo Zapraszamy na spotkanie dnia 19 lutego br. od godziny 18, jak zawsze w siedzibie muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. Temat spotkania: Zróżnicowanie pochodzenia przodków na podstawie wywodu przodków Alfredy Zoremby. Wykład na powyższy temat wygłosi nasz Kolega, Pan Mirosław Mitrenga. Do zobaczenia w skansenie.

Szanowni Państwo Zapraszamy na spotkanie dnia 19 lutego br. od godziny 18, jak zawsze w siedzibie muzeum "Górnośląski Pa...

Czytaj więcej »

Styczniowe spotkanie.

Szanowni Państwo

Zapraszamy na spotkanie dnia 15 stycznia br. o godzinie 18.00,

jak zawsze w siedzibie muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.

Temat spotkania: KSIĘGA WIECZYSTA. Poszukiwanie miejsca zamieszkania naszych przodków.

Prelekcję poprowadzi p. Andrzej Mieńko

Do zobaczenia w skansenie.

Szanowni Państwo Zapraszamy na spotkanie dnia 15 stycznia br. o godzinie 18.00, jak zawsze w siedzibie muzeum "Górnośląs...

Czytaj więcej »

Grudniowe spotkanie.

Szanowni Państwo

Zapraszamy na spotkanie dnia 18 grudnia br. od godziny 18,

jak zawsze w siedzibie muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.

 

Temat spotkania: Podsumowanie kończącego się roku w naszych poszukiwaniach i badaniach dziejów przodków

Każdy z obecnych będzie mógł opowiedzieć o swoich sukcesach i napotkanych problemach zwiazanych z genealogią swojej rodziny

Do zobaczenia w skansenie.

Szanowni Państwo Zapraszamy na spotkanie dnia 18 grudnia br. od godziny 18, jak zawsze w siedzibie muzeum "Górnośląski P...

Czytaj więcej »