Gabriela Salwierak

Gabriela Salwierak

Rejon poszukiwań:

  • Górny Śląsk

Bielszowice, Brynek, Chudów, Knurów, Pawłów, Kończyce, Świętochłowice, Makoszowy, Paniówki, Tworóg,

  • Opolskie

Czartowice, Błażejowice, Dziergowice, Dzielnica, Roszowice, Głogówek, Gniewów – cześć wsi Polska Cerekiew, Mochów, Stare Kotkowice, Łany, Jaborowice, Kotlarnia, Ortowice, Zakrzów

  • Zagłębie

Niwka

Nazwiska przodków:

  • Po mieczu

Marek vel Blahut, Burzka (Burschka),Botor (Bothor), Jałowiecki, Jaszenin (?), Kowol, Kroczkyn ( Kroczkin), Cop ,Copik, Badura, Rolnik, Połap, Studnik, Nowak, Kutta, Ronath, Walter, Weidek, Walentin  Matuszyn

  • Po kądzieli

Pisarczyk, Kopacz ( Koppatz), Würst , Olbrich (Olbriś), Kindla, Koszek bądź Kostka, Pella-Pulla, Gerlach-Gerlich, Niedbala – Niedbała, Torka, Ciecior, Gabrisch ( Gabryś), Neukirch, Wróbel (Frobel), Seipold, Wrukowny, Miczka, Reska, Honska, Baron, Smarzly, Kubiss, Forner, Paluda

Nazwiska przodków mojego męża:

  • Po mieczu

Salwierak, Chojczyk, Kasperczyk

  • Po kądzieli

Gleichauf, Wienczek – Wienzek – Wiencek, Pietrek, Magnor- Magner, Karkosch, Damboń, Braschke, Pietzka – Pieczka, Nowarin, Moczygemba ( Moczigemba), Knebel ( Knewel), Widera, Kias, Pillch, Suchanek, Kasubski, Gnielka, Kwaśniok, Gott, Smuda, Wawrzin

Kontakt:

salwierak.g@gmail.com

Strona internetowa:

http://drzewodominiki.24tm.pl/index.html