Andrzej Mieńko

und Meinungs

Exploration Regionen und Namen:

Mieńko - Podlasie (um Sokolka)

Rettig - Krotoszyn, Lubliniec, Katowice

Szczesny - Kołaczkowice (Greater)

Swora - Kołaczkowice (Greater)

Eile – Pepowo (Greater)

Kälte - Krzyżanki

Widuch - Bujakow (und andere Orte)

Kalisz - Bujakow, nass

Smerczek - Bujakow, Ornontowice (und andere Orte)

Nowrot - Łaziska, Gostyń, Nasse (und andere Orte)

Hook - Bujakow (und andere Orte)

Twardoch – Bujakow (und andere Orte)

Jarczyk – Nasse (und andere Orte)

Schombara – Bujakow (und andere Orte)

Dryja - Bujakow, Zabrze

Korzeczek – Bujakow

Mansfeld – Bujakow

Kolodziej - Łaziska Górne, nass

Klement - Mikołów, Zabrze, Katowice

Skudlik - Mokre, Mikołów, Ruda Slaska, Kochanowice

Duchnik - Zabrze

Hyba – Nasse (und andere Orte)

Kontakt:

andrzej.mienko@gmail.com

Website:

Fehlen von Daten