Weiler in Städte verwandelt werden

Zuhause Foren Geschichte Weiler in Städte verwandelt werden

Anzeigen 1 Beitrag von 1 gesamt)
 • Autor
  Beiträge
 • #28592
  matiwlosek
  Benutzer

  willkommen,
  podczas czytania książki Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta w Mysłowicach w latach 1913-2013 (Weronika Dragan) natknąłem się na nastepujące zdania:
  Druga połowa XIX w. przyniosła rozwój terytorialny
  w wyniku wcielenia do obszaru miejskiego
  wymienionych uprzednio enklaw, natomiast rozrost
  przestrzenny był świadectwem dynamicznego rozwoju
  funkcjonalnego miasta. Konsekwencją przemian
  terytorialno-funkcjonalnych Mysłowic było,
  wspomniane już wcześniej, odzyskanie praw miejskich
  an 1861 R.
  Pierwsza inkorporacja miała miejsce w 1847 r.,
  kiedy miasto zyskało dwie parcele: Wielką i Małą
  Skotnicę (odpowiednio 11,15 ha i 1,93 ha). Im Gegenzug
  an 1861 R. przyłączono przysiółki Piasek i Szabelnia
  oraz teren huty „Sophia”. Systematycznie nasilające
  się od 1858 R. procesy przejmowania kolejnych
  enklaw skutkowały także przywróceniem miastu
  terenów Janowa wraz z Ćmokiem (Szweda, 2010),
  co przypuszczalnie miało miejsce w 1874 R. Nastąpiło
  wówczas rozłączenie Janowa Wiejskiego i Miejskiego
  (całkowicie połączonych dopiero po 1924 r.).
  Również w strefie podmiejskiej Mysłowic w 1880 R.
  dokonano kilku zmian administracyjnych, m.in.
  utworzono gminę wiejską Brzęczkowice-Słupna,
  a do gminy wiejskiej Brzezinka włączono kolonie
  morgues, Hajdowizna, Larysz (Cerlssegen) oraz Toboła
  (ryc. 9.). W 1918 R. do Mysłowic włączono tereny
  Ogrodu Zamkowego (29,80 ha). Kolejne poszerzenie
  obszaru miasta miało miejsce w 1924 R. wraz z włączeniem
  obszaru dworskiego Mysłowice-Zamek,
  a następne w 1933 R. części gminy Brzęczkowice‑Słupna
  (Zmiany administracyjne…, 1964). str 40

  Moje pytanie dotyczy statusu różnych przysiółków i koloni przed właczeniem ich do Mysłowic i innych ówczesnych pobliskich gmin. Do 1880r w różnych aktach stanu cywilnego występują nazwy takie jak Carlssegen, Hajdowizna itp, natomiast po tym roku znikają. Stąd bardzo ciekawi mnie ich forma prawna przed 1880r.

  Grüße
  Matthew

Anzeigen 1 Beitrag von 1 gesamt)
 • Sie müssen zu diesem Thema zu antworten protokolliert.