Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie – Knejski

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o tłumaczenie – Knejski Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie – Knejski

#10274
Artur Paczyna
Użytkownik

Wydarzyło się w Główinie dnia 21 października (3 listopada) 1912 roku. Stawił się Adolf Szreder (Schrőder) obszarnik [ziemianin] „z Mokowa” lat czterdzieści jeden i w obecności obszarnika [ziemianina] z Trzcianki Wilhelma Szredera lat sześćdziesiąt siedem i Pawła Bergera z Mokowa lat pięćdziesiąt siedem, okazał nam dziecię płci męskiej i zeznał, że urodziła go dzisiaj w Mokowie jego żona Helena z domu Dil (Dill). Dziecięciu na Chrzcie Świętym nadano imię German (Hermann), czego świadkami oprócz wymienionych wcześniej była także Matylda Szreder.
Po czym akt ten przeczytano, okazano ojcu i świadkom oraz podpisano.
Pastor – wikary

Artur

Jedną tylko wypowiadam prośbę do ludu śląskiego, by pozostał wierny swym zasadom chrześcijańskim i swemu przywiązaniu do Polski.

Wojciech Korfanty