Odpowiedz do: Księgi metrykalne na stronie – uwagi

Strona główna Fora Sprawy organizacyjne Księgi metrykalne na stronie – uwagi Odpowiedz do: Księgi metrykalne na stronie – uwagi

#10774
Artur Paczyna
Użytkownik

Jeżeli pierwszy dokument jest z USC i dotyczy narodzin, a drugi dokument jest z księgi chrztów i dotyczy Chrztu Św., to zapisy są prawidłowe a 10 dni przerwy między narodzinami a chrztem były spotykane już w tym okresie.

Proszę upewnić się, czy:
13.03. to data narodzin oraz
23.03. to data chrztu.

W księdze chrztów powinna być dodatkowa rubryka dotycząca narodzin.
W niej powinna być data narodzin, identyczna jak ta w akcie stanu cywilnego.
Czasami, gdy dziecko rodziło się w nocy, skrybowie w księdze chrztów wpisywali inną datę niż ta, która widnieje w akcie stanu cywilnego. Wpis w USC jako wcześniejszy i poświadczający fakt narodzin jest traktowany jako pewniejszy, więc w przypadku różnicy w datowaniu, powinien mieć on pierwszeństwo.

Jeżeli chce mieć Pani pewność, proszę załączyć skany aktów, wtedy będzie łatwiej o prawidłowe wnioskowanie.

Moja opinia dotyczy sytuacji hipotetycznej, choć osobiście zetknąłem się z podobną sytuacją do tej, którą Pani opisuje.

Artur

Jedną tylko wypowiadam prośbę do ludu śląskiego, by pozostał wierny swym zasadom chrześcijańskim i swemu przywiązaniu do Polski.

Wojciech Korfanty