Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie aktów zgonu.

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o przetłumaczenie aktów zgonu. Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie aktów zgonu.

#11520
Anonim
Nieaktywne

Nr 146

Rosdzin am 20 April 1880

Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute der Persön-
lichkeit nach bekannt

der Krankenwärter Julius Gern,
wohnhaft zu Rosdzin
und zeigte an, daß der Hüttenarbeiter Franz
Brzoska
vierzig Jahre alt, katholischer Religion,
wohnhaft zu Zawodzie, Kreis Kattowitz,
geboren zu Myslowitz,
Sohn des unbekannt,

zu Rosdzin im Hüttenlazarett
am neunzehten April
des Jahres tausend acht hundert achtzig und zwar
Nachmittag um fünf Uhr
verstorben sei, und daß er, der Anzeigende aus
eigener Wissenschaft unterrichtet sei.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben
Julius Gern

Der Standesbeamte
….
_____________________________

Nr 146
Gemäß des Beschlußes des
… Amtsgerichts zu Beuthen
vom 23. Juni d. J. Nr II 1405
wird folgender Berichtgungs-
vermerk eingetragen:
„Der Verstorbene hies mit
Zunahmen Piprok und wurde
nur Brzoska genannt. Der-
selbe war bei seinem Tode nicht
40, sondern 42 Jahr alt, war
Wittwer nach der Julianna ge-
borene Burek, ist geboren zu
Brzezinka bei Myslowitz und
war ein Sohn des verstorbenen
Einliegers Laurenz Piprok
und dessen verstorbenen Ehe-
frau Josepha Knapik daselbst.”

Rosdzin 2. Juli 1880

=============================================================

Nr 146

Roździeń, dnia 20 kwietnia 1880

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego zjawił się dziś

pielęgniarz Julius Gern
o znanej tożsamości
zamieszkały w Rozdzieniu
i zgłosił, że

hutnik Franz Brzoska
wiek 40 lat, wyznania katolickiego,
zamieszkały w Zawodziu, powiat Katowice,
urodzony w Mysłowicach,
syn nieznanych rodzicówm

zmarł w szpitalu hutniczym w Rozdzieniu
dnia 19 kwietnia 1880 o godzinie 5:00 po południu.

Zgłaszający informuje (o fakcie zgonu) na podstawie własnej wiedzy.

Przeczytano, potwierdzono i podpisano

Julius Gern

Urzędnik Stany Cywilnego
….
—————————————-

Nr 146

Zgodnie z decyzją Sądu Rejonowego
… w Bytomiu z dnia 23 czerwca tego roku Nr II 1405
wpisana zostaje następująca poprawka:
„Zmarły nazywał się na
nazwisko Piprok, a był tylko
nazywany (zwany) Brzoska.
W dniu śmierci miał nie 40, tylko 42 lata,
był wdowcem po Julianie z domu Burek,
urodzony był w Brzezince k. Mysłowic,
i był synem zmarłego komornika Laurenza Piproka
i jego zmarłej małżonki Josephy Knapik również stamtąd.“

Rozdzień 2 lipca 1880