Odpowiedz do: Obywatelstwo polskie/niemieckie w okresie międzywojennym na Górnym Śląsku

Strona główna Fora Historia Obywatelstwo polskie/niemieckie w okresie międzywojennym na Górnym Śląsku Odpowiedz do: Obywatelstwo polskie/niemieckie w okresie międzywojennym na Górnym Śląsku

#11941
Jan Lubos
Użytkownik

Proszę nie mylić pojęć „narodowość” (polska, niemiecka, śląska, czeska, inna) i „obywatelstwo” (osoby wszystkich powyższych narodowości miały na terenach przyłączonych do Polski w 1922 r. z mocy prawa obywatelstwo polskie).
Ludzie mieszkający na tej akurat części Górnego Śląska mieli (znowu: z mocy prawa, bez względu na własne przekonania, chęci czy niechęci) obowiązek służyć kolejno: w niemieckiej (do 1922 r), potem polskiej (1922- 1939), potem ponownie niemieckiej (1939 – 1945) i finalnie znowu polskiej armii (po 1945). Zatem – informacja o służbie w takiej czy innej armii nie świadczy w żaden sposób o narodowości. Narodowość jest kwestią osobistą.

jjl