Odpowiedz do: Włosi na Górnym Śląsku?!

Strona główna Fora Genealogia genetyczna Włosi na Górnym Śląsku?! Odpowiedz do: Włosi na Górnym Śląsku?!

#12384
Matthias Major
Użytkownik

Is it know if there was a wave of italian immigration or were these individual decisions? It seems like there is a lot of potential for serious studies on that topic.Unfortunately, Upper Silesia and its inhabitants are usually only seen from a polish-german perspective, ignoring national diversity as in our case, the italian influence. Time to bust those myths.

Czy wiemy, czy była jakas fala imigracji włoskiej lub były te indywidualne decyzje?Wydaje się, że istnieje dobry potencjał do poważnych studiów na ten temat.Niestety, Górny Śląsk i jego mieszkańcy są zazwyczaj postrzegane tylko z perspektywy polsko-niemieckiej, ignorując różnorodności narodowej, jak w naszym przypadku, włoski wpływów.Nadszedł czas, aby obalić te mity.