Odpowiedz do: Prosze o wyjasnienie

Strona główna Fora Tłumaczenia Prosze o wyjasnienie Odpowiedz do: Prosze o wyjasnienie

#12621
Artur Paczyna
Użytkownik

Kanon 1103 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku dotyczy treści wpisu małżeństwa do ksiąg parafialnych. Proboszcz lub jego zastępca niezwłocznie (w ciągu 3 dni) powinni zapisać w księdze ślubów imiona, nazwiska nowożeńców, świadków i udzielającego ślubu kapłana, miejscowość, i datę zawarcia związku małżeńskiego, jak też inne dane, według przepisów rytuału oraz wskazań miejscowego ordynariusza, Dodatkowo do rubryki powinna być wpisana informacja o dyspensie, wyroku stwierdzającym nieważność małżeństwa, fakt konwalidacji lub rozwiązania niedopełnionego małżeństwa przez uroczystą profesję zakonną, czy dyspensę papieską.
Do rubryki nie wpisuje się małżeństwa zawartego w tajemnicy (matrimonium conscientiae). Zapisuje się je w osobnej księdze i przechowuje w tajnym archiwum biskupim.

Kanon 1103 par. 2 stanowi, że o fakcie zawarcia małżeństwa poza parafią, w której strona (strony) otrzymały Chrzest Św., proboszcz musi zawiadomić tamtejszego proboszcza wprost lub za pośrednictwem kurii biskupiej, celem zapisania małżeństwa w księdze ślubów.

Artur

Jedną tylko wypowiadam prośbę do ludu śląskiego, by pozostał wierny swym zasadom chrześcijańskim i swemu przywiązaniu do Polski.

Wojciech Korfanty