Odpowiedz do: Prośba

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba Odpowiedz do: Prośba

#12724
Anonim
Nieaktywne

Nr 27 Antonienhütte den 12ten Novbr. 1848
Ist getraut worden der Knecht Johann Labus mit der
Magd Carolina Tochter des verst. Bergmanns
Joseph Hoffmann aus Antonienhütte. Der
Bräutigam ist 22 und sie 21 Jahre alt. Tr.Z.
Michael Giballa Schmied und Franz Labus Bergmann.

Numer 27, Wirek (Antonienhütte), dnia 12 listopada 1848
Wzięli ślub parobek Johann Labus i
służąca Carolina, córka zmarłego górnika
Josepha Hoffmanna z Wirka.
Pan młody ma 22, panna młoda 21 lat. Świadkowie:
Michael Giballa, kowal i Franz Labus, górnik

Nr 5 Neudorf 14ten Februar 1848
Ist getraut worden der Knecht Ignatz Labus, Sohn
des verst. Jacob labus Bergmann in Antonienihütte
mit der Magd Julianna Tochter des Gärtner
Domin Wayda Gärtner in Neudorf. Der Bräutigam
ist 28 Jahre und sie 23 Jahre Jahre alt. Tr. Z. Franz
Jakubetzky Bergm. u. Martin Rychlikowsky (… ?)

Nr 5, Nowa Wieś (Neudorf), dnia 13 lutego 1848
Wzięli ślub parobek Ignatz Labus, syn
zmarłego górnika Jacoba Labusa z Wirka (Antonienihütte)
i służąca Julianna, córka zagrodnika
Domina Waydy z Nowej Wsi. Pan młody ma
28 lat, panna młoda 23 lata. Świadkowie: Franz
Jakubetzky, górnik i Martin Rychlikowsky (… ?)