Odpowiedz do: Prośba

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba Odpowiedz do: Prośba

#12743
Anonim
Nieaktywne

Numer 54

Świętochłowice, dnia 1 kwietnia 1875

Przed niżej podpisanym Urzędnikiem Stanu Cywilnego zjawiła się dziś

położna Barbarsa Sattler

o znanej tożsamości, zamieszkała w Świętochłowicach,
wyznania katolickiego,

i zgłosiła, że niezamężna Marie Wittowski (bez konkretnego zajęcia), córka małżeństwa rzeźników Thomasa i Dorothei Wittowski, wyznania katolickiego,

zamieszkała u jej rodziców,

w mieszkaniu w Świętochłowicach
dnia 30 marca roku 1875
rano o godzinie 10:00

urodziła dziecko płci męskiej, które otrzymało
imię Emil, Heinrich.

Położna Sattler oświadczyła, że była przy porodzie
Marie Wittowski obecna.

Przeczytano, potwierdzono i podpisano
Barbara Sattler

Urzędnik Stanu Cywilnego