Odpowiedz do: Tłumaczenia

Strona główna Fora Tłumaczenia Tłumaczenia Odpowiedz do: Tłumaczenia

#12841
Anonim
Nieaktywne

Nr 762
Beuthen …(?) am 7. September 1883

dem unterzeichneten Standesbeamten
ist durch Schreiben des hiesigen
Magistrats vom 5ten d. Mts. die
amtliche Anzeige zugegangen,

daß der Fleischergeselle Richard
Witowski
drei und dreißig Jahre alt, katholischer Religion,
wohnhaft zu Beuthen …(?)
geboren zu Alt Tarnowitz, Kreis Tarnowitz,
ledigen Standes,
Sohn des Fleischers Thomas Witowski und
dessen Ehefrau Anna geb. Kopietz, ersterer wohnhaft
zu Kochlowitz, letztere verstorben zu Schwientochlowitz,
zu Beuthen …(?) in der städtischen Krankenanstalt
am vierten September
des Jahres tausend acht hundert achtzig und drei
Nachmittags um acht Uhr
verstorben sei.

(Fünfzehn Druckworte gelöscht)

Der Standesbeamte
gez. Wohlfahrt i.V.

Die Uebereinstimmung mit dem Haupt-Register beglaubigt
Beuthen …(?) am 7ten September 1883

Der Standesbeamte
Wohlfahrt i.V.

…………………………………….
Nr 762
Bytom …(?) dnia 7 września 1883

Do niżej podpisanego urzędnika stanu cywilnego
wpłynęło pismo magistratu z dnia 5 bieżącego miesiąca
z urzędowym zawiadomieniem,

że czeladnik rzeźniczy Richard Witowski,
wiek trzydzieści trzy lata, wyznania katolickiego,
zamieszkały w Bytomiu …(?),
urodzony w Starych Tarnowicach, powiat Tarnowskie Góry,
nieżonaty,
syn rzeźnika Thomasa Witowskiego i
jego małżonki Anny z domu Kopietz, pierwszy
zamieszkały w Kochłowicachm druga zmarła w Świętochłowicach,

zmarł w Bytomiu w szpitalu miejskim
dnia czwartego września roku 1883
po południu o godzinie 8:00.

(Piętnaście drukowanych wyrazów skreślono)

Urzędnik stanu cywilnego
podp. w zast. Wohfahrt

Zgodność z głównym rejestrem potwierdzona.
Urzędnik stanu cywilnego
w zast. Wohlfahrt