Odpowiedz do: Proszę o przetłumaczenie aktu zgonu.

Strona główna Fora Tłumaczenia Proszę o przetłumaczenie aktu zgonu. Odpowiedz do: Proszę o przetłumaczenie aktu zgonu.

#13422
Anonim
Nieaktywne

Nr 541
Spandau, am 24. August 1882

Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute, der Persön-
lichkeit nach bekannt

der Sattler Franz Schiga
wohnhaft zu Spandau, Wever Straße 9

und zeigte an, daß seine Mutter, die Wittwe
Marie Schiga geborene Ha-
droscik, 54 Jahre 8 Monate
16 Tage alt, katholischer Religion,
wohnhaft zu Spandau, Kolk 8
geboren zu Zabrze, Kreis Oppeln, verheiratet
gewesen mit dem 1877 hier verstorbenen
Schlosser Johann Schiga,
Tochter der in Zabrze verstorbenen
Ackerleute Hadroscik, über welche
Näheres nicht bekannt ist,

zu Spandau
am vier und zwanzigsten August
des Jahres tausend acht hundert achtzig und zwei
Vormittags um zehn drei viertel Uhr
verstorben sei.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben
Franz Schiga

Der Standesbeamte

………………………………….

Spandau, dnia 24 sierpnia 1882

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego
zgłosił się dziś znany co do osoby
rymarz Franz Schiga
zamieszkały w Spandau, Wever Strasse 9,
i zgłosił, że jego matka, wdowa
Marie Schiga z domu Hadroscik,
wiek 54 lata, 8 miesięcy i 16 dni,
wyznania katolickiego,
zamieszkała w Spandau, Kolk 8,
urodzona w Zabrzu, powiat Opole,
w przeszłości zamężna ze zmarłym tu
ślusarzem Johannem Schiga,
córka zmarłego w Zabrzu małżeństwa rolników Hadroscik, o których
bliższe dane są nieznane,

zmarła w Spandau, 24 sierpnia 1882,
o godzinie 10:45 przed południem.

Przeczytano, potwierdzono i podpisano
Franz Schiga

Urzędnik stanu cywilnego
….