Odpowiedz do: Prośba

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba Odpowiedz do: Prośba

#13451
Anonim
Nieaktywne

No 29. Klodnitz den 21-ten May 1866

Ist getraut worden der Stellmacher Thomas Marek Sohn des verst.[orbenen]
Peter Marek Häusler in Kochlowitz, mit der Magd Johanna Tochter des
verst.[orbenen] Sobek Mercik Häusler in Klodnitz. Der Bräutigam ist
26 Jahr und sie 21 Jahr alt. Trz.[Trauzeugen] Franz Wilk Einl.[lieger] Anton Böhm
Schuhmacher.
……………………

Nr 29, Kłodnica 21 maja 1866

Został zaślubiony kołodziej Thomas Marek, syn zamrłego
Petera Marek, chałupnika w Kochłowicach, ze służącą Johanną, córką
zmarłego Sobka Mercik, chałupnika w Kłodnicy. Pan młody ma
26, panna młoda 21 lat. Świadkowie Franz Wilk, komornik, Anton Böhm
szewc.