Odpowiedz do: Prośba

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba Odpowiedz do: Prośba

#13500
Anonim
Nieaktywne

Wyrazy, których nie odczytałem. oznaczyłem „(…?)”, wyrazy, których nie jestem pewny, oznaczyłem „?”

Nr. 9. Radoschau, den 24. Mai 1848
Ist getraut worden Wittwer Peter Marek aus Kochlowitz
mit der Magd Barbara Tochter des verstorbenen Häusler
Franz Zydek aus Radoschau, der Bräutigam ist 33 Jahre u.
sie 24 Jahre alt. Trz.[Trauzeugen] Thadeus Zydek u. Vincent Zydek Häusler

Nr. 9. Radoszowy, dnia 24 maja 1838
Został zaślubiony wdowiec Peter Marek z Kochłowic
ze służącą Barbarą, córką zmarłego chałupnika
Franza Zydek z Radoszowów, pan młody miał 33 lata,
panna młoda 24 lata. Świadkowie Thadeus Zydek i Vincent Zydek, chałupnik

………………………

Nr. 15. Kochlowitz, den 6 November 1810
Ist in hiesiger Pfarkirche am 6.t November 1810 getraut worden
Junggesell Mathias Marek des Jacob Marek Gärtner aus (…?)
leiblicher Sohn mit der Helena Tochter des verstorb.[enen] Adalbert Budny aus
[Neu?]dorf, der Bräutigam ist 30 u. sie 34 Jahre alt. Trz. [Trauzeugen] Franz Gawron
u. Thomas Fritz aus Kochlowitz

Nr 15 Kochłowice, dnia 6 listopada 1910
W miejscowym kościele parafialnym zaślubiony został
kawaler Mathias Marek, rodzony syn zagrodnika Jacoba Marek z (…?)
z Heleną, córką zmarłego Adalberta Budny
z Nowej(?) Wsi, pan młody ma 30, panna młoda 34 lata. Świadkowie Franz Gawron
i Thomas Fritz z Kochłowic

…………………………….

Nr 24. Kochlowitz, den 24. November 1817
Ist hierorts am 24. November 1817 getraut worden Junggesell Ignatz
Zemła Sohn des Casper Zymla Häusler zu Kochlowitz mit Jungfrau Sophia Tochter
des verstorb.[enen] Jacob Marek Gärtner zu Bykowina, der Bräutigam ist 28 u. sie
19 Jahre alt. Trz.[Trauzeugen] Augustin (…?) u. Martin Labus

Nr 24, Kochłowice dnia 24 listopada 1817
W tutejszej miejscowości dnia 24 listopada 1817 zaślubiony został kawaler Ignatz
Zemła, syn Caspara Zymla, chałupnika z Kochłowicach z panną Sophią, córką
zmarłego Jacoba Marek, zagrodnika w Bykowinie, pan młody ma 28, panna młoda
19 lat. Świadkowie Augustin (…?) i Martin Labus.

…………………………………

Nr. 3. Kochlowitz, den 27. Januar 1818
Ist hierorts am 27. Januar 1818 getraut worden Junggesell Marek
Kollodziey leiblicher Sohn des Valentin Kollodziey Bauer zu Kochlowitz mit
Jungfrau Agnes Tochter des verstorb.[enen] Lucas Krzikowsky aus Kochlowitz, der
Bräutigam ist 25 u. sie 18 Jahre alt. Trz.[Trauzegen] Thomas Fritz u. Casimir (…?)

Nr 3, Kochłowice, dnia 27 stycznia 1818
W tutejszej miejscowości dnia 27 stycznia 1818 został zaślubiony kawaler Marek
Kollodziey, rodzony syn Valentina Kollodziey, gospodarza w Kochłowicach, z
panną Agnes, córką zmarłego Lucasa Krzikowsky z Kochłowic, pan młody
ma 25, panna młoda 18 lat. Świadkowie Thomas Fritz i Casimir (…?)
…………………………….

Nr. 35. Kochlowitz, den 20ten August 1849
Ist getraut worden der Knecht Carl Zemla Sohn des verst.[orbenen]
Häusler Ignatz Zymla, mit der Magd Josepha Tochter
des verst. Bauer Valentin (…?) beide aus Kochlowitz.
Der Bräutigam ist 23 und sie 22 Jahr alt. Trz.[Trauzegen] Mathias
Wilk Häusler und Bernard Wilk Häusler

Nr 35 Kochłowice, dnia 20 sierpnia 1849
Został zaślubiony parobek Carl Zemla, syn zmarłego
chałupnika Ignatza Zymła, ze służącą Josephą , córką
zmarłego gospodarza Valentina (…?), oboje z Kochłowitz.
Pan młody ma 23, panna młoda 22 lata. Świadkowie Mathias
Wilk, chałupnik i Bernard Wilk, chałupnik.

………………………………..

Nr 31, Bykowina den 23. Juni 1873
Ist getraut worden der Junggeselle Carl Zymła Sohn des Ludwig Zymła Hsr. [Häusler] aus
Wilchwa bei Loslau mit der Jungfrau Sophie Miłek Tochter des Josef Miłek
Arbtr. [Arbeiter] in Bykowina. Der Bräutigam ist 29, sie 20 Jahr. Zeugen: Adam
Rduch Schlossermeister, Heinrich Plutta Grtner(?) [Gärtner?]

Nr 31 Bykowina, dnia 23 czerwca 1873
Został zaślubiony kawaler Carl Zemła, syn chałupnika Ludwiga Zemła z
Wilchw koło Wodzisławia. z panną Sophią Miłek, córką Josefa Miłek,
robotnika z Bykowiny. Pan młody ma 29, pana młoda 30 lat. Świadkowie: Adam
Rduch. mistrz ślusarski, Heinrich Plutta, zagrodnik(?)