Odpowiedz do: akt zgonu USC Franciszka Kwaśny

Strona główna Fora Tłumaczenia akt zgonu USC Franciszka Kwaśny Odpowiedz do: akt zgonu USC Franciszka Kwaśny

#14045
Anonim
Nieaktywne

Nr. 17
Emanuelssegen am 16ten Juni 1897

Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute, der Per-
sönlichkeit nach bekannt
der Brettmühlenarbeiter Johann Kwasny
wohnhaft zu Kostuchna Kreis Pless

und zeigte an, daß die Amtsdienerwittwe
Franziska Kwasny geborene Olbrand
78 Jahre alt katholischer Religion,
wohnhaft zu Wesolla Gutsbezirk Emanuelssegen
geboren zu Wachowitz Kreis Rosenberg verheiratet
gewesen mit dem zu Nicolai verstorbenen
Amtsdiener Thomas Kwasny
Tochter des Forstaufsehers Albert Olbrand
und dessen Ehefrau Marie geborene Wietrzniok
beide zu Wachowitz Kreis Rosenberg verstorben

zu Wesolla Gutsbezirk Emanuelssegen, in der eigenen Wohnung
am fünfzehnten Juni
des Jahres tausend acht hundert neunzig und sieben
Vormittags um ein Uhr
verstorben sei. Der Anzeigende erklärte, daß er aus eigener
Wissenschaft von dem vorbezeichneten Sterbefalle unterrichtet sei.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben
Johann Kwasny
Der Standesbeamte
Drabik

Die Übereinstimmung mit dem Haupt-Register beglaubigt.
Emanuelssegen am 16ten Juni 1897
Der Standesbeamte
Drabik

———————————————

Emanuelssegen (Murcki), dnia 16 czerwca 1897

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego zjawił się dziś
znany co do osoby robotnik tartaku Johann Kwasny,
zamieszkały w Kostuchnie powiat Pless (Pszczyna),

i zgłosił, że Franziska Kwasny z domu Olbrand, wdowa po woźnym,
wiek 78 lat, wyznanania katolickiego,
zamieszkała w Wessola (Wesoła), obszar dworski Emanuelssegen (Murcki),
urodzona w Wachowitz (Wachowice) powiat Rosenberg (Olesno),
w przeszłości zamężna z woźnym Thomasem Kwasny, zmarłym w Nicolai (Mikołów),
córka leśnika Alberta Olbrand i jego małżonki Marie z domu Wietrzniok,
oboje zmarli w Wachowitz (Wachowice) powiat Rosenebrg (Olesno),

zmarła w swoim mieszkaniu w Wesołej, obszar dworski Emanuelssegen,
dnia 15 czerwca 1897 o godzinie 1:00 w nocy.

Zgłaszający oświadczył, że o powyższym zgonie przekonał się osobiście.
Przeczytane, potwierdzone i podpisane
Johann Kwasny

Urzędnik satnu cywilnego
Drabik

Zgodność z rejestrem głównym uwierzytelniona.
Emanuelssegen, dnia 16 czerwca 1897

Urzędnik stanu cywilnego
Drabik

__________________________
pzdr. Stefan