Odpowiedz do: Proszę o przetłumaczenie .

Strona główna Fora Tłumaczenia Proszę o przetłumaczenie . Odpowiedz do: Proszę o przetłumaczenie .

#14147
Anonim
Nieaktywne

Nr. 147

Zabrze, am 14. März 1908

Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute, der Persönlichkeit
nach bekannt

der Grubenarbeiter Johann Konietzny
wohnhaft in Zabrze, Viktoriastraße 20
und zeigte an, daß seine Ehefrau Susanna Ko-
nietzny geborene Schmigella

71 Jahre alt, katholischer Religion,
wohnhaft in Zabrze bei dem Anzeigenden
geboren zu Staude, Kreis Pless

Tochter der verstorbenen Schmigella´schen
Eheleute (nähere Angaben unbekannt)

zu Zabrze in der angegebenen Wohnung
am dreizehnten März
des Jahres tausend neunhundert acht
Nachmittags um acht Uhr
verstorben sei.

Vorgelesen, genehmigt und wegen Schreibensun-
kunde von dem Anzeigenden mit seinem
Handzeichen +++ versehen.

Der Standesbeamte
Kletzka

Die Übereinstimmung mit dem Hauptregister beglaubigt
Zabrze, am 14. März 1908

Der Standesbeamte
Kletzka

……………………………………………………

Nr. 147

Zabrze, dnia 14 marca 1908

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego zjawił się dziś
znany co do osoby

robotnik kopalni Johann Konietzny
zamieszkały w Zabrzu,Viktoriastaße 20

i zgłosił, że jego małżonka Susanna Konietzny z domu Schmigella

wiek 71 lat, wyznania katolickiego,
zamieszkała w Zabrzu u zgłaszającego,
urodzona w Staude (Studzionka), powiat Pless (Pszczyna)

córka zmarłego małżeństwa Schmigella (bliższe dane nie są znane)

zmarła w Zabrzu w podanym mieszkaniu
dnia 13. marca 1908 roku o godzinie 8:00 wieczorem.

Przeczytano, potwierdzono i z powodu niepiśmienności
przez zgłaszającego opatrzone własnoręcznym znakiem +++ .

Urzędnik stanu cywilnego
Kletzka

Zgodność z rejestrem głównym poświadczona
Zabrze, dnia 14. marca 1908

Urzędnik stanu cywilnego
Kletzka

___________________________________
pozdr. Stefan