Odpowiedz do: Geneza nazwisk

Strona główna Fora Towarzyskie Geneza nazwisk Odpowiedz do: Geneza nazwisk

#14277
Artur Paczyna
Użytkownik

re: Jan lubos

„Staropolski” jest propagandowo-nacjonalistycznym ekwiwalentem etnolektu zachodniosłowiańskiego.

Teraz już pan zapewne wie, dlaczego tak trudno się z Panem dyskutuje. Tym razem, za radą Krzysztofa, nie podejmę rękawicy, co nie oznacza, że nie dostrzegam w tym co Pan napisał propagandy o wiadomych źródłach. Postuluję jedynie szacunek dla dorobku naukowego pokoleń, którym jakoś nie przeszkadzało używanie zwrotów „język staropolski”, „pomniki staropolskie”, „kultura staropolska”, itp. poświęcając im tomy źródeł i opracowań, że wspomnę tylko o „Atlasie językowym Śląska” prof. Zaręby, licznych słownikach staropolskich, w tym Słowniku staropolskim pod red. S. Urbańczyka, imponującej bibliografii prof. Aliny Kowalskiej.

Ad rem.

Głoska „ł” na ogół zastępowana była na Śląsku wywodzącą się ze staroczeskiego zdwojoną literą „l” (vide: Bulla ? )

O swoim nazwisku najlepiej byłoby, gdyby wypowiadała się osoba, która go nosi. Tym niemniej, skoro Pan się odważył, należy wskazać, że sposób zapisu głoski lub samego nazwiska jest czymś wtórnym od ich oryginalnego brzmienia. Stąd dla naszych rozważań ważniejsze jest pochodzenie nazwiska „Bula/Bulla” niż jego zapis. Moim zdaniem jego etymologia jest polska (od: buła, bułka). Celowo napisałem „polska”, gdyż w języku staropolskim wyraz „buła” był zapisywany jako „żemła”.

Artur

Jedną tylko wypowiadam prośbę do ludu śląskiego, by pozostał wierny swym zasadom chrześcijańskim i swemu przywiązaniu do Polski.

Wojciech Korfanty