Odpowiedz do: Prosba

Strona główna Fora Tłumaczenia Prosba Odpowiedz do: Prosba

#14386
Anonim
Nieaktywne

Nr. 116.
Kochlowitz, am 18 September 1913

Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute, der Persönlichkeit
nach bekannt

die verehelichte Eva Nowok geborene
Kaschok ohne besonderen Stand
wohnhaft in Kochlowitz

und zeigte an, daß Barbara Kaschok geborene
Blasczyk, Witwe,
56 Jahre 10 Monate alt, katholischer Religion
geboren zu Kramalow in Russisch Polen

Tochter der Eheleute: Feldarbeiter Josef
Blasczyk und Marie geborene unbekannt
beide verstorben und zuletzt wohnhaft in
Kramalow in Russisch Polen

zu Kochlowitz in ihrer eigenen Wohnung
am siebenzehnten September
des Jahres tausend neunhundert und dreizehn
nachmittag um fünf Uhr
verstorben sei. Die Anzeigende erklärte von dem
Sterbefall aus eigener Wissenschaft unter-
richtet zu sein.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben
Eva Nowok geborene Kaschok

Der Standesbeamte
In Vertretung

———————————————————
Nr 116
Kochlowitz (Kochłowice), dnia 18 września 1913

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego zjawiła się dziś znana co do osoby

mężatka Eva Nowok z domu Kaschok, bez konkretnego statusu (zawodu, zajęcia), zamieszkała w Kochlowitz (Kochłowice)

i zgłosiła, że Barbara Kaschok z domu Blasczyk, wdowa, wiek 56 lat 10 miesięcy, wyznania katolickiego, urodzona w Kromołowie* w Królestwie Polskim (Kongresówka)

córka małżeństwa: robotnik polowy Josef Blasczyk i Marie (nazwisko rodowe nieznane), oboje zmarli i ostanio zamieszkali w Kromołowie* w Królestwie Polskim (Kongresówka)

zmarła w Kochlowitz we własnym mieszkaniu
dnia 17. września 1913 roku o godzinie piątej po południu. Zgłaszająca oświadczyła, że o fakcie zgonu przekonała się osobiście.

Przeczytano, potwiedzono i podpisano
Eva Nowol z domu Kaschok

Urzędnik stanu cywilnego
w zastępstwie

————————————————
* Przypuszczam, że zgłaszająca nie potrafiła podać dokładnej pisowni, bo znała tą miejscowość tylko ze słyszenia, i stąd w niemieckim zapisie wyszło Kramalow (a może był to niemiecki odpowiednik nazwy polskiej, ale na to nie mam żadnego potwierdzenia).
W każdym razie chodzi tu pewnie o Kromołów, obecnie dzielnicę Zawiercia, do 1870 samodzielne miasto. To by pasowało do tej dziwnej nazwy „Czawiersy”, która przetłumaczyłem na Zawiercie (p. akt zgonu Adama Kaschoka).

____________________________
pzdr. Stefan