Odpowiedz do: Tłumaczenie z niemieckiego

Strona główna Fora Tłumaczenia Tłumaczenie z niemieckiego Odpowiedz do: Tłumaczenie z niemieckiego

#14497
Anonim
Nieaktywne

Nr. 9.
Pless am zehnten
Mai tausend acht hundert neuzig

Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschienen heute, zum Zweck
der Eheschließung:

1. Wittwer Maurerpolier Josef Smolarski
der Persönlichkeit nach bekannt
katholischer Religion, geboren den vierzehnten
November des Jahres tausend acht hundert
vierzig und vier zu Nikolai,
Kreis Pless, wohnhaft zu Pless,
Sohn des Maurerpolier Martin Smolarski und
dessen Ehefrau Eva geborene Reczek, Letztere
verstorben und Ersterer wohnhaft
zu Nikolai

2. Die Dienstmagd Eva Agnes Kloska
der Persönlichkeit nach bekannt,
katholischer Religion, geboren den ein und
zwanzigsten Dezember des Jahres tausend achthundert
sechszig und sechs zu Czwiklitz
Kreis Pless, wohnhaft zu Pless,
Tochter der unverehelichten Dienstagd Anna
Kloska,
wohnhaft
zu Pless
………………….

Nr 9
Pless (Pszczyna) dnia 10 maja 1890

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili się dziś w celu zawarcia małżeństwa:

1. Wdowiec, szef budowy Josef Smolarski, o znanej tożsamości, wyznania katolickiego,
urodzony 14 listopada 1844 roku w Mikołowie, powiat Pszczyna,
syn szefa budowy Martina Smolarskiego zamieszkałego w Mikołowie i jego zmarłej małżonki Ewy (Eva) Reczek.

2. Służąca Eva Agnes Kloska, o znanej tożsamości, wyznania katolickiego,
urodzona 21 grudnia 1866 w Czwiklitz (Ćwiklice), powiat Pszczyna, zamieszkała w Pszczynie, córka niezamężnej służącej Anna Kloska zamieszkałej w Pszczynie