Odpowiedz do: Tłumaczenie z niemieckiego

Strona główna Fora Tłumaczenia Tłumaczenie z niemieckiego Odpowiedz do: Tłumaczenie z niemieckiego

#14499
Anonim
Nieaktywne

Nr. 28
Pless, am 21. Oktober 1912

Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute, der Persönlichkeit
nach bekannt Bureauvorsteherfrau Martha
Michalski geborene Kloska
wohnhaft in Pless Kreiss Pless
und zeigte an, daß die unverehelichte Anna
Kloska, früher Diensmädchen,
87 Jahre alt, katholischer Religion,
wohnhaft in Altdorf, Kreis Pless,
geboren zu Czwiklitz, Kreis Pless,

/Angaben über die Geburt der
Eltern der Verstorbenen sind unbekannt/

zu Altdorf, in der Wohnung des Gastwirts Johann Kloska,
am zwanzigsten Oktober
des Jahres tausend neunhundert und dreizehn
Nachmittags um fünf Uhr
verstorben sei. Die Anzeigende versichert aus eigener Wissenschaft
von dem Tode der Verstorbenen unterrichtet zu sein.

Vorgelesen, genehmiggt und unterschrieben.
Martha Michalski, geborene Kloska

Der Standesbeamte
Schulz
………………
# Nebenstehend ein Schreibwort
weil nicht erforderlich
gestrichen

Der Standesbeamte
Schulz
. . . . . . . . . . . . . . .
Nr 28
Pszczyna, dnia 21 października 1912

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawiła się dziś znana co do osoby
żona kierownika biura (np. kancelarii adwokackiej) Martha Michalski z domu Kloska,
zamieszkała w Pszczynie powiat Pszczyna,
i zgłosiła, że niezamężna Anna Kloska, wcześniej służąca, wiek 87 lat, wyznania katolickiego,
zamieszkała Altdorf (Stara Wieś) powiat Pszczyna, urodzona w Czwiklitz (Ćwiklice), powiat Pszczyna

/dane o miejscach urodzenia rodziców zmarłej są nieznane/

zmarła w Altdorf (Stara Wieś), w mieszkaniu właściciela restauracji Johanna Kloska, dnia 20 października 1913 roku o godzinie 5:00 po południu. Zgłaszająca zapewniła, że o fakcie zgonu przekonała się osobiście.
Przeczytano, potwierdzono i podpisano
Matha Michalski z domu Kloska

Urzędnik stanu cywilnego
Schulz

………………
Znajdujący się obok wyraz został skreślony, bo był zbędny.

Urzędnik stanu cywilnego
Schulz

___________________
pzdr. Stefan