Odpowiedz do: Tłumaczenie z niemieckiego

Strona główna Fora Tłumaczenia Tłumaczenie z niemieckiego Odpowiedz do: Tłumaczenie z niemieckiego

#14532
Anonim
Nieaktywne

Nr 36
Nikolai am 7 März 1884

Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute, der Persön-
lichkeit nach bekannt

der Maurerpolier Wilhelm
Smolarski,
wohnhaft zu Nikolai,
und zeigte an, daß die Frau Eva Smolarski geborene Retzek,
seine Mutter,
siebenzig und
zwei Jahre alt, katholischer Religion,
wohnhaft zu Nikolai, Kreis Pleß,
geboren zu Nikolai am zehnten Dezember 1800 und
elf, über vierzig Jare verheiratet mit dem
Maurerpolier Martin Smolarski,
Tochter des verstorbenen Arbeiter Anton
Retzek und dessen Ehefrau Marianna
geborene Pudlorz, die ebenfalls verstorben ist,

zu Nikolai in ihrer Wohnung
am siebenten März
des Jahres tausend achthundert achtzig und vier
Nachmittags um vier Uhr
verstorben sei, und daß die Eltern der Verstorbenen
in Nikolai gewohnt haben.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben
Wilhelm Smolarski

Der Standesbeamte

______________________
Nr 36 Mikołów dnia 7 marca 1884

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dziś znany co do osoby

kierownik budowlany Wilhelm Smolarski, zamieszkały w Mikołowie,
i zgłosił, że

Pani Eva Smolarski z domu Retzek, jego matka,
wiek 72 lata, wyznania katolickiego,
zamieszkała w Mikołowie, powiat Pszczyna,
urodzona w Mokołowie dnia 10. grudnia 1811 roku,
ponad 40 lat zamężna z kierownikiem budowlanym Martinem Smolarskim,
córka zmarłego Antona Retzek i jego również zmarłej małżonki Marianny z domu Pudlorz, zamieszkałych w Mikołowie,

zmarła w Mikołowie w jej mieszkaniu dnia 7 marca 1884 roku o godzinie 4:00 po południu.

Przeczytano, potwierdzono i podpisano
Wilhelm Smolarski

Urzędnik stanu cywilnego

=====================================

Nr. 106
Pless am 17ten October 1896

Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute, der Persön-
lichkeit nach bekannt

die Hebamme, Wittwe Julie Stenzel geboren
Sand
wohnhaft zu Pless
evangelischer Religion, und zeigte an, daß von der
Eva Smolarski geborene Kłuska, Ehefrau
des Maurers Josef Smolarski,
beide katholischer Religion,
wohnhaft zu Pless,

zu Pless in der Wohnung ihres Ehemannes
am zwölften October des Jahres
tausend acht hundert neunzig und sechs, Vormittags
um sechs dreiviertel Uhr ein Kind weiblichen
Geschlechts geboren worden sei, welches die Vornamen
Johanna Hedwig
erhalten habe. Die Anzeigende erklärte bei der Niederkunft
der Frau Eva Smolarski zugegen gewesen zu
sein.

Vorgelsen, genehmigt und unterschrieben
Julie Stenzel geb. Sand

_________________

Nr 106
Pszczyna, dnia 17 paździerika 1896

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawiła się dziś znana co do osoby

położna, wdowa Julie Stenzel z domu Sand, zamieszkała w Pszczynie,
wyznania ewangelickiego, i zgłosiła, że

Eva Smolarski z domu Kłuska, żona murarza Josefa Smolarskiego, oboje wyznania katolickiego, zamieszkali w Pszczynie

w Pszczynie w mieszkaniu jej męża dnia 12 października 1896 roku o godzinie 6:45 rano urodziła dziecko płci żeńskiej,
które otrzymało imiona Johanna Hedwig.

Zgłaszająca oświadczyła, że była przy porodzie Pani Evy Smolarskiej obecna.

Przeczytano, potwierdzono i podpisano

Julie Stenzel z domu Sand

____________________
pzdr. Stefan