Odpowiedz do: prosze o przetłumaczenie

Strona główna Fora Tłumaczenia prosze o przetłumaczenie Odpowiedz do: prosze o przetłumaczenie

#14598
Anonim
Nieaktywne

Nr. 6

Zakrzewke, am zwölften
Juni Ein tausend acht hundert achtzig und zwei

Vor dem unterzeichnten Standesbeamten erschienen heute zum
Zweck der Eheschließung:

1. der Arbeiter Joseph Woda
der Persönlichkeit nach bekannt,
katholischer Religion, geboren den neunten
März des Jahres tausend achthundert
und sechszig zu Kościerzyna jetzt
Carlsbach, Kreis Wirsitz, wohnhaft zu Zakrzewke,
Kreis Flatow,

Sohn des zu Kościerzyna jetzt Carslbach, Kreis Wirsitz, ver-
storbenen Einwohners Andreas Woda und dessen noch lebenden
Ehefrau Katharina Woda geborene Fifielska, jetzigen
Käthnerwittwe Anton Jahnke, wohnhaft
zu Zakrzewke

2. die Angela Gerth,
der Persönlichkeit nach bekannt,
katholischer Religion, geboren den zweiten
Januar des Jahres tausend acht hundert
fünfzig und sechs zu Rzadkowo
Kreis Wirsitz, wohnhaft zu Zakrzewke,
Kreis Flatow,

Tochter des Schmiedemeisters Christian Gerth
und dessen Ehefrau Rosalie Gerth, geborene
Sack, beide wohnhaft
zu Sypniewo, Kreis Flatow

Als Zeugen waren zugezogen und erschienen:
3. der Schmiedemeister August Marquardt,
der Persönlichkeit nach bekannt,
drei und vierzig Jahre alt, wohnhaft zu Zakrzewke,
Kreis Flatow;

4. der Käthner August Schauer,
der Persönlichkeit nach bekannt,
vier und dreissig Jahre alt, wohnhaft zu Zakrzewke,
Kreis Flatow.

In Gegenwart der Zeugen richtete der Standesbeamte an
die Verlobten einzeln und nacheinander die Frage:
ob sie erklären, daß sie die Ehe mit einander eingehen wollen.
Die Verlobten beantworteten diese Frage bejahend und erfolgte
hierauf der Ausspruch des Standesbeamten, daß er sie nunmehr
kraft des Gesetzes für rechtmäßig verbundenen Eheleute erkläre.

Vorgelesen, genehmigt und von dem Joseph Woda
und Angela Gerth wegen Schreibensunkunde
mit ihren Handzeichen versehen, von den anderen
Erschienenen unterschrieben +++, +++,
August Marquardt, Aug. Schauer

Der Standesbeamte
Blumenthal

——————————————–

Nr. 6

Zakrzewke (Zakrzewek), dnia 12. czerwca 1882

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili się
dziś w celu zawarcia związku małżeńskiego:

1. robotnik Joseph Woda, o znanej tożsamości,
wyznania katolickiego, urodzony 9. marca 1860
w Kościerzynie obecnie Carlsbach, powiat Wirsitz (Wyrzysk),
zamieszkały w Zakrzewku, powiat Flatow (Złotów),

syn zmarłego w Kościerzynie ob. Carlsbach, powiat Wirsitz,
komornika Andreasa Woda i jego żyjącej małżonki
Kathariny Woda z domu Fifielska, aktualnie wdowy po
zagrodniku Antonie Jahnke, zamieszkałej w Zakrzewku

2. Angela Gerth
o znanej tożsamości, wyznania katolickiego,
urodzona 2. stycznia 1856 w Rzadkowie, powiat Wirsitz (Wyrzysk), zmieszkała w Zakrzewku, powiat Flatow (Złotów),

cóka mistrza kowalskiego Christiana Gerth i jego małżonki
Rosalie Gerth z domu Sack, oboje zamieszkali w Sypniewie
powiat Flatow (Złotów).

Jako świadkowie zostalo obrani i stawili się:

1. mistrz kowalski August Marquardt, o znanej tożsamosci,
wiek 43 lata, zamieszkału w Zakrzewku powiat Flatow (Złotów)

2. zagrodnik August Schauer, o znanej tożsamości,
wiek 34 lata, zamieszkały w Zakrzewku, powiat Flatow

W obecności świadków urzędnik zwrócił się kolejno 
do każdego z narzeczonych z pytaniem: 
czy oświadczają, że chcą wstąpić w związek małżeński. 
Narzeczeni odpowiedzieli na to pytanie twierdząco,  
na co urzędnik orzekł, że mocą prawa są odtąd małżeństwem. 

Przeczytano, potwierdzono i przez narzeczonego Josepha Woda oraz Angelę Gerth z powodu niepiśmienności opatrzone ich odręcznymi znakami, przez pozostałych podpisane.
+++. +++.
August Marquart, Aug. Schauer

Urzędnik stanu cywilnego
Blumenthal

_________________
pzdr. stefan