Odpowiedz do: Prosba o przetłumaczenie BISCHOF

Strona główna Fora Tłumaczenia Prosba o przetłumaczenie BISCHOF Odpowiedz do: Prosba o przetłumaczenie BISCHOF

#14635
Anonim
Nieaktywne

Nr. 774
Hindenburg, am 11. September 1915

Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute, der Persönlichkeit
nach bekannt,
der Arbeiterinvalide Hugo Bischoff,
wohnhaft in Hindenburg O/S, Michaelstraße 10,
und zeigte an, daß seine Ehefrau Konstantina
Bischoff geborene Niewiedziol,
63 Jahre, 10 Monate alt, katholischer Religion,
wohnhaft in Hindenburg O/S [Oberschlesien] beim Anzeigenden,
geboren zu Schalscha Kreis Gleiwitz,
Tochter des Dominialarbeiters
Niewiedziol
und dessen Ehefrau (nähere Anga-
ben sind unbekannt), verstorben und
zuletzt wohnhaft in Schalscha,

zu Hindenburg O/S Michaelstraße 10
am zehnten September
des Jahres tausend neunhundert fünfzehn
nachmittags um sechs Uhr
verstorben sei.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben,
Hugo Bischoff

Der Standesbeamte
Stellmach

Die Übereinstimmung mit dem Hauptregister beglaubigt

Hindenburg O/S, am 11ten Septemberg 1915
Der Standesbeamte
Stellmach

=============================

Nr. 772
Hindenburg (Zabrze), dnia 11. września 1915

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dziś znany co do osoby

inwalida robotniczy [wskutek wypadku przy pracy] Hugo Bischoff.
zamieszkały w Zabrzu, Michaelstr. 10 [ul. Piłsudskiego],
i zgłosił, że jego żona Konstantina Bischoff, z domu Niewiedziol,
wiek 63 lata i 10 miesięcy, wyznania katolickiego,
zamieszkała w Zabrzu przy zgłaszającym,
urodzona w Szałszy powiat Gliwice,
córka robotnika Niewiedziol zatrudnionego w majątku ziemskim,
i jego żony, o której bliższe dane są nieznane, oboje zmarli i ostatnio zamieszkali w Szałszy,

zmarła w Zabrzu przy Michaelstr. 10, dnia 10. września 1915
o godzinie 6:00 po południu.

Przeczytane, potwierdzone i podpisane
Hugo Bischoff

Urzędnik stanu cywilnego
Stellmach

Za zgodność z rejestrem głównym

Zabrze, 11. września 1915
Urzędnik stanu cywilnego
Stellmach

______________
pzdr. Stefan