Odpowiedz do: Constantine Bischof

Strona główna Fora Poszukiwania Constantine Bischof Odpowiedz do: Constantine Bischof

#14655
Anonim
Nieaktywne

46.
Des Todes Ort und Tag (Miejsce i data zgonu)
Hindenburg, fünfundzwanzigsten (25.) Juni 1917 (Zabrze, 25 czerwca 1917)

Der Beerdigung / Tag und Art (Pogrzeb / Data i rodzaj)
achtundzwanzwanzigsten (28.) Juni 1917 / einfach (28. czerwca 1917 / zwykły *)

Des Verstorbenen Name, Konfession, Stand und Wohnort (Nazwisko, wyznanie, status i miejsce zamieszkania zmarłego)
Hugo Bischoff, ev., Invalide in Hindenburg O/S, Ehemann der + Konstantina geb. Niewiedziol, kth. (Hugo Bischoff, ewang., inwalida z Zabrza, mąż zmarłej Konstatiny z domu Niewiedziol., katol.)

Geburtstag und Alter des Verstorbenen (Data urodzenia i wiek zmarłego)
17 October 1849 (17. października 1849)

Führungsort und Datum der standesamtlichen Bescheinigung (Miejsce przechowywania i data wydania zaświadczenia z USC)
Hindenburg O/S, 25.VI.1917, No. 418 (Zabrze, 25.06.1917 Nr 418)

Todesursache / ob ansteckende Krankheit (Przyczyna zgonu / czy choroba zakaźna)
Herzschlag (zawał serca)

Bezeichnung der Grabstelle / Reihengräber / Familiengräber (Lokalizacja grobu / groby pojedyńcze / groby rodzinne)
Reihengrab: Parcelle X, Nr 522 (grób pojedyńczy, sektor X, nr 522)

————————————-
* Inne rodzaje pogrzebow zapisane w księdze to np.: „feierlich“ (uroczysty) albo „still“ (cichy, bez uroczystości i udziału gości, w kręgu najbliższej rodziny)