Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o przetłumaczenie Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie

#14948
Anonim
Nieaktywne

Nr. 19
Birkenhain (ob. Brzeziny Śląskie), dnia 3. października 1908

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili się dziś
w celu zawarcia związku małżeńskiego

1. robotnik kopalniany (Grubenarbeiter) Alexander Liwowsky,
stanu wolnego, o znanej tożsamości, wyznania katolickiego,
urodzony 13. lipca 1885 w Brzezowitz (ob. Brzozowice),

syn cieśli dołowego (Zimmerhäuer) Johanna Liwowsky´iego zamieszkałego w Brzezowitz
i jego zmarłej żony Franziski z domu Jakschik, ostatnio zamieszkałej w Brzezowitz;

2. niezamężna Julianna Pyttlik, niepracująca / bez zawodu (ohne Gewerbe), o znanej tożasamości, wyznania katolickiego, urodzona 22. maja 1888 w Birkenhain, zamieszkała w Birkenhain,

córka chałupnika (Häusler) Bartholomäusa Pyttlik i jego żony Hedwig z domu Grzybek,
oboje zamieszkali w Birkenhain