Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie z niemieckiego

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o tłumaczenie z niemieckiego Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie z niemieckiego

#15084
Anonim
Nieaktywne

Miasteczko Śl. (Georgenberg) 23. lipca 1898

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego
stawili się dziś w celu zawarcia zwiazku małżeńskiego

1. Górnik (Grubenarbeiter) Karl Wylęzek,
o znanej tożsamości, wyznania katolickiego,
urodzony 25. października 1866 w Brynicy (Brinitz),
zamieszkały w Brynicy

syn zmarłego w Pniowcu (Pniowitz) chałupnika (Häusler)
Adama Wylęzek i jego żony Agnes z domu Hanyssek,
zamieszkałej w Brynicy

2. niezamężna Marie Pospiech
o zanej tożsamości, wyznania katolickiego,
urodzona 29. listopada 1877 w Żyglinie (Groß Zyglin),

córka chałupnika (Häusler) Thomasa Pospiech
i jego żony Johanny z domu Rydzy, zamieszkała w Żyglinie

Jako śwaidkowie zostali obrani i stawili się

3. stróż nocny (Nachtwächter) Anton Fabian
o znanej tożsamości, wiek 43 lata, zamieszkały
w Miasteczku Śl. (Georgenberg)

4. woźny (Amtsdiener) Franz Parusel
o znanej tożsamości, wiek 31 lat, zamieszkały
w Miasteczku Śl.

W obecności świadków urzędnik stanu cywilnego
zwrócił się kolejno do każdego z narzeczonych z pytaniem,
czy oświadczają, że chcą zawrzeć związek małażeński.
Narzeczeni odpowiedzieli twierdząco, na co
urzędnik ogłosił, że odtąd mocą prawa są małżeństwem.

Przeczytane, potwierdzone i podpisane
Karl Wylęzek
Marie Wylęzek z domu Pospiech
Anton Fabian
Franz Parusel

Urzędnik stanu cywilnego
podp. Kranz

Za zgodność z rejestrem głównym
Miasteczko Śl. (Georgenberg), dnia 23. lipca 1898

Urzędnik stanu cywilnego
Kranz

—————————————————-

data chrztu: 5 marca
data urodzenia: 4 marca o 10:00 rano
miejsce zamieszkania: Lubsza (Lubschau)
ojciec / matka: Felix Opielka / Lucia Lepich
status: chałupnik (Hausmann)
ksiądz: Schyia
imię chłopca : Joseph
chrzestni: Thadeus Szczeck komornik (Einlieger) z Lubszy (Lubschau)
Marianna Thoma rozwiedziona Kosch, gospodyni na plebanii (Pfarrwirthin)