Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie z niemieckiego

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o tłumaczenie z niemieckiego Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie z niemieckiego

#15307
Anonim
Nieaktywne

Nr. 56

Kamień (Kamin), dani 2. kwietnia 1913

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dziś
znany co do osoby

górnik (Bergmann) Johann Vogel

zamieszkały w gminie Brzozowice (Brzezowitz), powiat Bytom (Beuthen),
wyznania katolickiego i zgłosił, że

Anna Vogel z domu Boron, jego żona, wyznania katolickiego.
zamieszkała przy nim,

w Brzezowicach w jego mieszkaniu, dnia 1 kwietnia 1913 o godzinie 6:30 rano,
urodziła chłopca, który otrzymał imię Heinrich.

Przeczytano, potwierdzono i podpisano
Johann Vogel

Urzędnik stanu cywilnego
Piwowar

_______________________________

Nr. 171
Szarlej (Scharley), dnia 28. października 1880

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dziś
znany co do osoby górnik (Grubenarbeiter) Felix Vogel
zamieszkały w Szarleju (Scharley) powiat Bytom (Beuthen O/S),
wyznania katolickiego, i zgłosił, że

Marianna Vogel z domu Końdek, jego żona, wyznania katolickiego.
zamieszkała przy nim,

w Szarleju w jego mieszkaniu, dnia 26. października 1880 o godzinie
5:30 rano, urodziła dziecko płci męskiej, które otrzymało imię Johann.

Przeczytano, potwierdzono i podpisano
Felix Vogel

Urzędnik stanu cywilnego
Siegroth

Za zgodność z rejestrem głównym
Szarlej, dnia 28. października 1880

Urzędnik stanu cywilnego
Siegroth

______________________

Nr. 12
Jędrysek (Jendryssek), dnia 15. maja 1883

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawiła się dziś
znana co do osoby

Franziska z domu Kabus zamężna z Wilhelmem Mazur,
zamieszkała w Jędrysku, wyznania katolickiego,
i zgłosiła, że

przez nią, osobę zgłaszającą, zamieszkałą przy jej mężu,

w Jędrysku w mieszkaniu jej męża, dnia 5. maja 1883 roku o godzinie 11:00 wieczorem,
urodzone zostało dziecko płci męskiej, które otrzymało imię Wilhelm.

Przeczytane, potwierdzone i z powodu niepiśmienności
przez osobę zgłaszającą opatrzone odręcznym znakiem
xxx

Urzędnik stanu cywilnego
….

____________
pzdr. Stefan