Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie z niemieckiego

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o tłumaczenie z niemieckiego Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie z niemieckiego

#15353
Anonim
Nieaktywne

Nr 181

Piekary Śl. (Deutsch Piekar), dnia 11 grudnia 1879

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dziś
znany nam wozak (Schlepper) Albert Kaminski,
zamieszkały w Piekarach Śl., wyznania katolickiego,
i zgłosił, że

Ulianna Kaminsky z domu Klimczik, jego żona,
wyznania katolickiego, zamieszkała przy nim,

w jego mieszkaniu i w jego obecności,
w Piekarach Śl. powiat Bytom (Beuthen O/S),
dnia 10. grudnia 1879 o godzinie 1:00 w nocy
urodziła dziecko płci żeńskiej, które
otrzymało imię Albina.

Przeczytane, potwierdzone i z powodu niepiśmienności
zgłaszającego opatrzone jego odręcznym znakiem: xxx

Urzędnik stanu cywilnego
Altenburger

Za zgodność z rejetrem głównym
Piekary Śl. , dnia 11 grudnia 1879

Urzędnik stanu cywilnego
Altenburger
…………………………………………………

Nr. 45
Szarej (Scharley), dnia 3. lutego 1908

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dziś
znany nam inwalia górniczy (Berginvalide) Joseph Opielka
zamieszkały w Szarleju Kaminerstr. 35 (ul. Wyszyńskiego),
wyznania katolickiego, i zgłosił, że

Josepha Opielka z domu Opielka, jego żona,
wzynania katolickiego, zamieszkała przy nim,

w Szarleju w jego mieszkaniu
dnia 29. stycznia 1908 o godzinie 4:00 rano
urodziła dziewczynkę, która otrzymała imię
Maria Veronika.

Przeczytane, potwierdzone i podpisane
Josef Opielka

Urzędnik stanu cywilnego
Mika

Za zgodność z rejestrem głównym
Szarlej, dnia 3. lutego 1908

Urzędnik stanu cywilnego
Mika

…………………………………………..

Nr. 90
Szarlej (Scharley), dnia 8. marca 1910

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dziś
znana nam akuszerka Magdalena Winkler, zamieszkała w Szarleju,
i zgłosiła , że

niezamężna Albina Kaminski, wyznania katolickiego,
zamieszkała w Szarleju u swojego ojczyma
Johann´a Brylka przy Schulstrasse 5,

w Szarleju w mieszkaniu Brylki
dnia 5. marca 1910 o godzinie 9:30 przed południem
urodziła chłopca, którzy otrzymał imiona
Thomas Joseph.

Zgłaszająca oświadczyła, że była przy porodzie Kaminskiej obecna,
Jedno słowo drukowane skreślono.

Urzędnik stanu cywilnego
w zast. Wandzik

Za zgodność z rejestrem głównym
Szarlej, dnia 8. marca 1910

Urzędnik stanu cywilnego
w zast. Wandzik

…………………………………………

Szarlej, dnia 2. listopada 1911

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dziś
znany nam akuszerka Josephine Sobczyk, zamieszkała
w Szarleju, Kaminerstr.3, i zgłosiła, że

niezamężna Albina Kaminski, bez zawodu,
wyznania katolickiego,
zamieszkała w Szarleju, Kaminerstr. 4,

w Szarleju w mieszkaniu górnika (Bergmann) Broka,
dnia 6. grudnia 1911 o godzinie 2:00 po południu,
urodziła chłopca, który otrzymał imiona
Wilhelm, Mikołaj.

Zgłaszająca oświadczyła, że była przy porodzie
niezamężnej Kaminskiej obecna.
Powyżej 1 słowo drukowane skreślono.

Przeczytane, potwoerdzone i podpisane
Josephone Sobczyk

Urzędnik stanu cywilnego
w zast. Wrobel

Za zgodnośc z rejestrem głównym
Szarlej, dnia 7. grudnia 1911

Urzędnik stanu cywilnego
w zast. Wrobel

______________________________________
pozdr. Stefan