Odpowiedz do: prośba o przetłumaczenie aktu

Strona główna Fora Tłumaczenia prośba o przetłumaczenie aktu Odpowiedz do: prośba o przetłumaczenie aktu

#15354
Anonim
Nieaktywne

Nr. 22
Rachowice (Rachowitz), dnia 25. września 1897

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili się dziś
w celu zawarcia związku małżeńskiego

1. kowal (Schmied) Franz Olschewski
o znanej tożsamości, wyznania katolickiego,
urodzony 28. listopada 1868 w Sośnicowicach (Kieferstädtel),
zamieszkały w Polskiej Wsi (Pohlsdorf)
syn zmarłego kowala (Schmied) Paula Olschewski´ego
i jego żony Magdaleny z domu Urbanek, zamieszkałej w Polskiej Wsi (Pohlsdorf)

2. Cathatrina Kowol, bez konkretnego zajęcia, o znanej tożsamośi,
wyznania katolickiego, urodzona …

…………………………………..

Nr. 22

Uwaga:

„Pan młody nazywa się
na nazwisko
Oleschowski“

Zapisano zgodnie z zarządzeniem
I-ej izby cywilnej Królewskiego Sądu Okręgowego
w Gliwicach z dnia 10. lutego 1899.

Rachowice, dnia 25 lutego 1899
Urzędnik stanu cywilnego
Hübscher
______________
pozdr, Stefan