Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o przetłumaczenie Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie

#15424
Anonim
Nieaktywne

Nr 93
Woźniki (Woischnik), dnia 11 grundia 1876

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się
dziś znany nam drobny gospodarz (Stellenbesitzer) Stanislaus Wylezalek
zamieszkały w Łące (Lohna) i zgłosił, że

dożywotniczka (Auszüglerin) Ursula Jarzombek, 83 lata, wyznania katolickiego,
zamieszkała w Łące (Lohna), urodzona w Woźnikach (Woischnik),
w przeszłości zamężna ze zmarłym już gospodarzem z miasta (Ackerbürger)
Andreasem Jarzombek, córka zmarłego gospodarza z miasta (Ackerbürger)
Matheusa Otrembnik i jego zmarłej małżonki (imię nieznane) z domu (? Flakni, Hakni, Faleni …)

w Łące (Lohna) w domostwie zgłaszającego zmarła dnia 10. grudnia 1876
o godzinie 10:30 przed południem.

Przeczytane, potwierdzone i podpisane
Staś Wyleżalek

Urzędnik stanu cywilnego

____________________
pzdr. Stefan