Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o przetłumaczenie Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie

#15515
Anonim
Nieaktywne

Nr 73
Zaborze, 14 marca 1880

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dziś
znany nam górnik (Bergmann) Johann Snisky (?) zamieszkały w Zaborzu kolonia B,
i zgłosił, że jego teściowa, wdowa po szewcu Johannie Zadczek, z domu Witowsky,
wiek 73 lata, wyznania katolickiego, zamieszkała w Zaborzu B,
urodzona w Babicach (Babitz) powiat Racibórz (Ratibor),
córka (nazwiska rodziców nieznane)

zmarła w Zaborzu B dnia 13 marca 1880 roku o godzinie 10:15 po południu

Przeczytane, potwierdzone i podpisane
Johann Snisky

Urzędnik stanu cywilnego
Wollny

Za zgodność z rejestrem głównym
Zaborze, dnia 14 marca 1880
Urzędnik stanu cywilnego
Wollny

…………

Zaborze dnia 16 grudnia 1881

W wyniku zarządzenia Królewskiego
Sądu Okręgwoego w Gliwicach, I Izba Cywilna,
z dnia 8 grudnia 1881 Nr 21 II 7929
dokonuje się zapisu korygującego:

„Zmarła /: Johanna
Zdaczek”/ była z szewcem Johannem Zdaczek
zamężna.
Zapisano na zarządzenie
Królewskiego Sądu Okręgowego w Gliwicch,
I. Izba Cywilna, z dnia 8. grudnia 1881 ”

Urzędnik stanu cywilnego
podp. Wollny
Za zgodność z rejestrem główym
Zaborzem, dnia 16. grudnia 1881

Urzędnik satnu cywilnego
podp. Wollny

______________
pzdr. Stefan