Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie z niemieckiego

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o tłumaczenie z niemieckiego Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie z niemieckiego

#15585
Anonim
Nieaktywne

Nr. 7
Kochanowice (Kochanowitz), dnia 15-go stycznia 1882

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dziś
znany nam parobek od koni (Pferdeknecht) Stephan Sumilas,
zamieszkały w Kochcicach (Kochczütz), wyznania katolickiego, i zgłosił, że

Johanna Sumilas z domu Leschik, jego żona,
wyznania katolickiego, zamieszkała przy nim,

w Kochcicach dnia 5. stycznia 1882 o godzinie 8:00 rano
urodziła dziecko płci męskiej, które otrzymało imię Caspar.

Przeczytane, potwierdzone i podpisane
Stefan Sumilas

Urzędnik stanu cywilnego

_______________
Zapisy w poprzednim poście (ślub 1797 – akt 15 i urodziny 1798 – akt 49) są po łacinie, stąd nie potrafię pomóc.

pzdr. Stefan