Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie z niemieckiego

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o tłumaczenie z niemieckiego Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie z niemieckiego

#15602
Anonim
Nieaktywne

Szarlej (Scharley), dnia 20. kwietnia 1880

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dziś
znany nam

górnik (Bergmann) Johann Vogel, zamieszkały w Szarleju, powiat Bytom (Beuthen O/S),
wyznania katolickiego, i zgłosił, że

Caroline Vogel z domu Dramsky, jego żona, wyznania katolickiego,
zamieszkała przy nim,

w Szarleju w jego mieszkaniu, dnia 18. kwietnia 1880 o godzinie 9:00 przed południem,
urodziła dziecko płci męskiej, które otrzymało imiona Johann Franz.

Przeczytane, potwierdzone i z powodu niepiśmienności zgłąszającego
opatrzone jego odręcznym znakiem XXX.

Urzędnik stanu cywilnego
Siegroth

Za zgodność z rejestrem głównym
Szarlej, dnia 20. kwietnia 1880

Urzędnik stanu cywilnego
Siegroth

________________
pzdr. Stefan