Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie z niemieckiego

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o tłumaczenie z niemieckiego Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie z niemieckiego

#15668
Anonim
Nieaktywne

. 354

Szarlej (Scharley), dnia 18. września 1913

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawiła się dziś
znana nam akuszerka Anna Palt, zamieszkała w Szarleju, i zgłosiła, że

niezamężna gospodyni (Wirtschafterin) Albina Kaminski,
wyznania katolickiego, zamieszkała w Szarleju, Kaminerstr. 4a,

w Szarleju w wyżej wymienionym mieszkaniu,
dnia 16. września 1913 roku o godzinie 6:00 rano,
urodziła chłopca, który otrzymał imię Franz.

Zgłaszająca oświadczyła, że była przy tym porodzie obecna.
Powyżej jedno słowo drukowane skreślono.

Przeczytane, potwierdone i podpisane
Anna Palt

Urzędnik stanu cywilnego
W zastępstwie: Finke

Za zgodność z rejestrem głównym
Szarlej, dnia 18. września 1913

Urzędnik stanu cywilnego
W zastepstwie: Finke

________
pzdr. Stefan