Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o tłumaczenie Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie

#15936
Anonim
Nieaktywne

Nr 11.
Mikołów (Nikolai), dnia 20 października 1874

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dziś

znany nam chałupnik (Häusler) Paul Zogała,
zamieszkały w Kostuchnie, część Piotrowic (Kostuchna, Antheil Petrowitz)

i zgłosił, że wdowa Franziska Kubista, wiek ok. 55 lat, wyznania katolickiego,
zamieszkała w Kostuchnie, część Piotrowic, urodzona w Piotrowicach,
w przeszłości zamężna ze zmarłym już Wawrzinem Kubista w Kostuchnie,
/dopisane ołówkiem: córka gospodarza miejskiego (Ackerb.[ürger]) Ignatza Grzyszkha i jego żony (nieznana)/

zmarła we własnym domu w Kostuchnie, część Piotrowic, dnia 19. października 1874
o godzinie 10:00 w nocy.

Przeczytane, potwierdzone i podpisane
Paul Zogała
…………

dopisek z boku:
Później Paul Zogala powiedział,
że zmarła Franziska Kubista
była z domu Grzyszka
i była jego teściową.

Przeczytane, potwierdzone i podpisane
Paul Zogala

Urzędnik USC

=============================================
Nr. 70
Kamionkathor (kolonia w okol. Piotrowice / Ochojec), dnia 31.grudnia 1876

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego zgłosił się dziś
znany nam

górnik (Gruben Arbeiter) Johann Kubista, zamieszkały w Piotrowicach (Petrowitz)
i zgłosił, że

Paul Kubista, komornik (Einlieger) i były szynkarz (Schänker),
wiek 60 lat, wyznanie katolickie, urodzony w Piotrowicach (Petrowitz),
żonaty od 15 lat z Cathariną z domu Czempka,
ojciec zgłaszającego,

zmarł w Piotrowicach dnia 30. grudnia 1876
o godzinie 11:00 wieczorem.

Przeczytane, potwierdzone i podpisane
Johann Kubista

Urzędnik stanu cywilnego

—————————————–
Dopisek po prawej:

Abgeschlossen und sind am Schlusse des
Kalenderjahres Seibenzig Sterbefälle
constatiert worden.

Kamionkathor den 1ten Januar 1877
Der Standesbeamte
……….

Nie tłumaczę, bo ta urzędowa formułka jest dla mnie niejasna.
Może chodzi o to, że był to ostatni akt zgonu w roku 1876
i tym samym rejestr zgonów na ten rok został zamknięty
i podsumowany kwotą 70 zgonów.

==================================

Nr 10
Kamionkathor, dnia 25. lutego 1877

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego zgłosił się dziś
znany nam

syn chałupnika (Häuslersohn) Franz Kubista, zamieszkały w Piotrowocach,
i zgłosił, że

Paul Kubista, chałupnik
[dopisane ołówkiem: żonaty od 32 lat z Cathariną z domu Wieczorek (żadnych niepełnoletnich dzieci)]
wiek 65 lat, wyznananie katolickie, zamieszkały w Piotrowicach,
urodzony w Piotrowicach,
syn zmarłego chałupnika Simona Kubista i jego żony Cathariny z domu Sikora,

zmarł w Piotrowicach dnia 24. lutego 1877 o godzinie 6:00 po południu.

Przeczytane, potwierdzone i podpisane
Franz Kubista

_________
pzdr. Stefan