Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie metryki Maximilian Karol Smordzowski

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o przetłumaczenie metryki Maximilian Karol Smordzowski Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie metryki Maximilian Karol Smordzowski

#16183
Anonim
Nieaktywne

Ludwigsthal
Schönbrunn
den 16t. Octbr.
Maximilian
Carl

Hat der Ortspfarrer getauft einen Sohn des Tisch-
ler Vincent Smordzowsky, welchen ihm
sein Eheweib Johanna geboren Smolcyk
am 12t d. M. Abends um 8 Uhr gebohren
hat u. dem die Namen Maximilian
Carl beygelegt worden sind. Tauf-
zeugen waren: Anton Kneifel Blei-
cher von Elguth u die Frau des
Revierförster Tretke von Lubschau

……………………………

Piasek (Ludwigsthsal)
Smolana Buda (Schönbrunn)
dnia 16 października
Maximilian Carl

Miejscowy ksiądz ochrzcił syna stolarza
Vincenta Smordzowsky ´ego, którego
urodziła mu jego żona Johanna z domu Smolcyk
w dniu 12 tego miesiąca o godzinie 8:00 wieczorem
i któremu nadano imniona Maximilian Carl.
Chrzestnymi byli: Anton Kneifel, blicharz z Ligoty
i żona leśnika okręgowego Tretke z Lubszy (Lubschau)

_________
pzdr. Stefan