Odpowiedz do: RODO

Strona główna Fora Źródła genealogiczne RODO Odpowiedz do: RODO

#16228
Adam
Administrator

Nie jestem prawnikiem tak jak Pan ale w pierwszym zdaniu użył Pan określenia „osoby fizyczne”. Cytując za portalem https://portalodo.com/ochrona-danych-osobowych-osob-zmarlych/
„Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie i doktrynie poglądem, zdolność prawna osoby fizycznej ustaje w chwili jej śmierci, tylko do tego czasu trwają i podlegają ochronie wszystkie osobiste prawa jednostki (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 17 lipca 1997 r., III CKN 149/97, , OSP 2000, nr 4, s. 63). Zmarły nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych, nie może być zatem uznany za osobę fizyczną”