Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie metryki Maximilian Karol Smordzowski

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o przetłumaczenie metryki Maximilian Karol Smordzowski Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie metryki Maximilian Karol Smordzowski

#16236
Anonim
Nieaktywne

Schoenbrunn
den 13ten July
Adrian
Heinrich

Hat der Ortspfarrer getauft : einen Sohn des
Tischler Vincent Smordzowsky, welchen ihm
sein Eheweib Antonia geboren Smolczyk am
10ten huj.m. [hujus mensis] Abends um 11 Uhr gebahr.
Dem Knaben ist der Name Adrian
beigelegt worden. Taufzeugen waren
Daniel Treske, Revierjäger und Maria
verhel. Brettmüller Czapla; Ersterer
von Lubscha, sie von Ludwigsthal.
…………………………………………….

Smolana Buda (Schoenbrunn)
dnia 13. lipca
Adrian, Heinrich

Miejscowy ksiądz ochrzcił: syna
stolarza Vincenta Smordzowky´ego, którego
urodziła mu jego żona Antonia z domu Smolczyk
w dniu 10. bieżącego miesiąca o godzinie 11.
Chłopcu nadano imię Adrian.
Chrzestnymi byli: okręgowy myśliwy
Daniel Treske i Maria po mężu
Brettmüller Czapla, pierwszy
z Lubszy, druga z Ludwigsthal.

……………

Nie wiem, czy Brettmüller Czapla to podwójne nazwisko Marii, czy Brettmüller
oznacza tu ewent. jakiś zawód jej męża. W drugim przypadku, jeżeli dobrze odczytałem,
to mógłby to być jakiś zawód związany z pracą w tartaku (Segemühle). Ale to tylko
przypuszczenie, bo żadnego wyjaśnienia w necie nie zanalazłem.

________________
pzdr. Stefan