Odpowiedz do: RODO

Strona główna Fora Źródła genealogiczne RODO Odpowiedz do: RODO

#16260
Artur Paczyna
Użytkownik

Co do meritum. Kwestia zdolności prawnej osoby fizycznej, która ustaje z chwilą śmierci jest oczywista. Tym niemniej, zakres i trendy związane z ochroną danych osobowych, wydaje się, że mogą w przyszłości ograniczyć dostęp do archiwaliów.

Proszę zwrócić uwagę, że od pewnego czasu, chociażby w AP w Katowicach odmawia się dostępu do akt, do których jeszcze niedawno był swobodny dostęp. Dotyczy to przede wszystkim jednostek dotyczących przynależności do partii politycznych (NSDAP, PPR, PZPR, itp.), spraw sądowych, więziennych, itp. Kierownictwo AP już teraz domaga się uzasadnienia udostępnienia akt i zapowiada, że po wejściu w życie RODO może dojść do ograniczenia udostępniania archiwaliów w taki sposób, jak odbywało się to do tej pory.

Artur

Jedną tylko wypowiadam prośbę do ludu śląskiego, by pozostał wierny swym zasadom chrześcijańskim i swemu przywiązaniu do Polski.

Wojciech Korfanty